Výzva členom komisie ENVI

Na základe informácii poskytnutých Európskou Humanistickou Federáciou (EHF) o kandidátovi na komisára pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, ktorým je Tonio Borg, sme sa 07.11.2012 rozhodli osloviť slovenských členov (Ing. Sergej Kozlík, MUDr. Miroslav Mikolášik, MUDr. Anna Záborská) výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) s nasledujúcou výzvou:

Vážení členovia výboru ENVI,

Kontaktujeme Vás ohľadom vypočutia Tonia Borga výborom ENVI, ktoré je plánované na 13. novembra. Sme veľmi znepokojení Borgovými ultra konzervatívnymi názormi na práva žien, LGBT komunity a na práva menšín. Tieto názory, ktoré považuje za “otázku svedomia”, by mu podľa nás bránili byť nestranným komisárom – najmä čo sa týka portfólia verejného zdravia.

Dovoľte, aby som zdôraznil niekoľko príkladov jeho zásadných postojov proti európskym hodnotám:

– Ako minister spravodlivosti na Malte, opakovane a dôrazne odporoval ženským sexuálnym a reprodukčným právam, a dokonca v roku 2004 viedol kampaň za zahrnutie zákazu potratu priamo do ústavy;

– V roku 2011 silne oponoval legalizácii rozvodu na Malte;

– Pri niekoľkých príležitostiach otvorene vyjadril opovrhnutie LGBT komunitou a v maltskom parlamente v roku 2009 vystúpil proti uznaniu práv homosexuálnych spolunažívajúcich párov;

– Ako minister vnútra očividne zlyhal pri ochrane práv nelegálnych imigrantov – aj napriek niekoľkým výzvam ľudskoprávnych organizácií, dohliadal v roku 2001 na deportáciu viac ako 200 Eritrejcov späť do Eritrei, kde bolo niekoľko z nich nakoniec umučených a zavraždených

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Tonio Borg nie je vhodným kandidátom na komisára pre zdravie a spotrebiteľskú politiku. Táto kandidatúra nielenže škodí imidžu Malty v EÚ, ale je predovšetkým veľmi riskantnou pre kvalitu zdravotných služieb všetkým občanom Európy. Taktiež je veľmi pochybným signálom prichádzajúcim z Európskej komisie, ktorá bola vždy pevne odhodlaná chrániť a podporovať ľudské práva a toleranciu.

Vzhľadom k tomu, že vymenovanie Tonia Borga vyžaduje schválenie výboru ENVI, bolo by veľmi užitočné, ak by ste tieto záležitosti spomenuli v priebehu rokovaní. Úctivo Vás vyzývam, aby ste hlasovali proti tejto kandidatúre a aby ste vyzvali aj ostatných k tomu, aby Malta navrhla iného kandidáta.

Ak by ste chceli získať viac informácií o postojoch Tonia Borga, prečítajte si prosím poznámky priložené v prílohe pripravené EP skupinou pre práva LGBT v spolupráci s niekoľkými mimovládnymi organizáciami (IPPF, EATG, STOP AIDS ALLIANCE, ILGA Europe).

S pozdravom, Ivan Hamráček

Kategórie: Aktivity

Štítky: ,