Venujte 2% na podporu sekularizmu

banner2 percentami zo svojich daní môžete podporiť našu snahu propagovať a hájiť potrebu sekularizmu na Slovensku. Občianske združenie ETHOS vzniklo v roku 2013. Našim hlavným cieľom je budovanie a posilňovanie sekulárnej spoločnosti, ktorá sa neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu a je založená na svetonázorovej neutralite.

V súvislosti s pripravovanými resp. žiadanými spoločenskými zmenami v oblasti „odluky cirkví od štátu“ ako aj zlej spoločenskej klímy po neúspešnom referende o „ochrane rodiny“ a vzhľadom na čoraz častejšie otváranie témy odluky z rôznych strán, považujeme za potrebné koordinovať kroky angažovaných organizácii, politikov a odborníkov. Sme presvedčení že odpolitizovanie celej tejto témy môže vytvoriť priaznivé podmienky pre jej celospoločenskú akceptáciu. Veríme, že nastal čas na kultivovanú a odbornú diskusiu.

Vďaka Vašej podpore bude jednoduchšie aktívne sa podieľať na aktuálnom dianí, vyvíjať tlak na politikov, povzbudzovať odborníkov a oslovovať občanov.

Občianske združenie ETHOS, Agátová 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 42323053

Ako na to?

Stiahnite si predvyplnené tlačivo (stačí ho už len doplniť a vytlačiť)

Postup krokov pre poukázanie 2% (3%) z dane pre zamestnancov

Postup krokov pre preukázanie 2% (3%) pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Postup krokov pre preukázanie 1,5% (2%) z dane pre právnické osoby

V prípade nejasností nás kontaktujte na ethos@sekularisti.sk

ĎAKUJEME

Kategórie: Aktivity

Štítky: , ,