Väčšina ľudí v Škótsku je bez náboženského vyznania

Prvýkrát od začiatku záznamov tesná väčšina 51,1% škótskej populácie uviedla, že sa nehlási k žiadnemu náboženstvu. Vyplýva to z výsledkov sčítania obyvateľov, ktoré nedávno zverejnil škótsky štatistický úrad. Podiel ľudí bez vyznania sa za posledných 21 rokov takmer zdvojnásobil.

Ľudí bez vyznania stále pribúda

V škótskom sčítaní obyvateľov sa, tak ako v mnohých iných krajinách, nachádzala otázka o náboženskom vyznaní. Prvýkrát bola položená v roku 2001, pričom odpoveď na ňu bola dobrovoľná. Ukázalo sa, že sa percento ľudí bez vyznania odvtedy výrazne zvýšilo – z pôvodných 27,5% v roku 2001 na 51,1% v roku 2022.

Podiel ľudí bez vyznania dlhodobo rastie aj v ostatných krajinách Spojeného kráľovstva. Údaje zo sčítania v Anglicku a Walese ukazujú podobný trend ako v Škótsku, ale z nižšieho východiskového bodu. V roku 2021 37,2% nemalo žiadne náboženstvo, oproti 14,8% v roku 2001. Údaje zo sčítania v Severnom Írsku ukazujú nárast z 13,9% v roku 2001 (bez náboženstva a bez odpovede spolu) na 17,4% v roku 2021 (iba bez náboženstva).

Najviac členov stratila Cirkev Škótska

Naopak najdramatickejší pokles zaznamenala Cirkev Škótska (Church of Scotland). Podiel respondentov, ktorí sa považujú za členov tejto najväčšej protestantskej cirkvi v Škótsku, medzi rokmi 2011 a 2022 klesol až o dvanásť percentuálnych bodov na súčasných 20,4%.

Katolícka cirkev je na tom o niečo lepšie, podiel jej členov v Škótsku za posledných desať rokov klesol „len“ o dva percentuálne body na 13.3%. Podiel ostatných kresťanských cirkví ostal približne rovnaký a aktuálne činí 5,1%. Na otázku náboženstva neodpovedalo 6,2% ľudí.

Keď sa pozrieme na kresťanstvo celkovo – teda Škótskej cirkvi, katolíckej cirkvi a iných kresťanských hnutí dokopy – tak ešte pred desiatimi rokmi sa k tomuto náboženstvu hlásila väčšina obyvateľstva. V súčasnosti sa hlási ku kresťanským cirkvám iba 38,8% obyvateľov Škótska.

Ostatné náboženstvá majú v krajine len minimálnu podporu, pričom najväčšou skupinu tvoria moslimovia s 2,2%.

Zloženie podľa veku

Mladí ľudia častejšie hovoria, že nemajú žiadne náboženstvo, ako ľudia vo vyšších vekových skupinách. To platilo už v roku 2001, keď bola táto otázka položená prvýkrát, a odvtedy pri každom ďalšom sčítaní. Zaujímavé však je, že sa percento ľudí bez vyznania zvyšuje vo všetkých vekových skupinách a medzi osobami staršími ako 65 rokov sa od posledného sčítania dokonca zdvojnásobilo.

Veľký nárast počtu ľudí bez náboženstva vo všetkých vekových skupinách naznačuje, že tento vývoj nie je spôsobený výlučne len tým, že mladí sú v priemere menej nábožensky založení, zostarli o desaťročie a posunuli sa do ďalšej vekovej kategórie. Zdá sa, že určité množstvo ľudí v každej vekovej skupine za posledných desať rokov opustilo svoju cirkev.

Kategórie: Články

Štítky: , , , ,