V Portugalsku rastie počet ľudí bez náboženstva

Výsledky sčítania obyvateľov boli nedávno zverejnené v ďalšej „tradične katolíckej“ krajine – v Portugalsku. Aj keď otázka týkajúca sa náboženstva pri sčítaní ľudu v roku 2021 bola nepovinná, odpovedalo na ňu až 97 % respondentov.

Menej katolíkov, viac neveriacich

Ukázalo sa, že v poslednom desaťročí sa počet katolíkov v Portugalsku znížil z 88,3 % v roku 2011 na 80,2 % v roku 2021. Počet ľudí bez náboženstva naopak narástol na 14,1%.

Percento občanov, ktorí sa hlásia k protestantom resp. evanjelikom, sa zvýšilo na 2,1 %. Pravoslávni zostali na úrovni 0,7 %, kým skupina ľudí s iným náboženstvom v priebehu desaťročia mierne narástla na 2,9 %. Budhisti, hinduisti, židia a moslimovia tvoria spolu len 1,1 % populácie.

Údaje zo sčítania ukazujú tiež určité regionálne rozdiely. Katolícka cirkev má najväčšiu podporu na Azorských ostrovoch, Madeire a v severnom regióne. Naopak najnižšie percentá má v Algarve a v Lisabonskom regióne. V regiónoch Lisabon a Algarve sa nachádza aj najvyšší podiel príslušníkov iných kresťanských cirkví, iných náboženstiev a ľudí bez náboženskej príslušnosti.

Hoci sa ku katolicizmu v súčasnosti hlási stále ešte veľká väčšina Portugalcov, mnohí ho chápu skôr ako súčasť národnej či kultúrnej identity než ako náboženskú vieru. Tých, ktorí toto náboženstvo skutočne pravidelne praktizujú, je výrazne menej. Údaje zozbierané v posledných sčítaniach ľudu navyše ukázali, že počet veriacich dlhodobo klesá.

Vplyv cirkvi na politiku a spoločnosť

Počas 19. storočia a počas Salazarovho režimu bola katolícka cirkev jednou z najmocnejších inštitúcií v krajine. Po karafiátovej revolúcii v roku 1974 a prechode k demokracii boli cirkev a štát opäť formálne oddelené. Katolícka cirkev má v Portugalsku naďalej určité privilégiá, ale z väčšej časti boli zrušené. Aj veriaci iných náboženstiev sa teraz môžu slobodne organizovať a praktizovať svoje presvedčenie.

Okrem ústavných zmien sa Portugalsko stalo sekulárnejšou spoločnosťou a praktizovanie náboženstva odvtedy upadlo. Počet nových kňazov klesol, rovnako ako účasť na omšiach. V súčasnosti sa cirkevní predstavitelia už len zriedka pokúšajú ovplyvniť politiku a voľby, vediac, že ​​takéto pokusy by sa pravdepodobne skončili neúspechom. Nezabránili prijatiu ústavy z roku 1976, ktorá cirkev oddeľovala od štátu, ani sa im nepodarilo zablokovať legislatívu liberalizujúcu rozvody či interrupcie. Od roku 2010 sú v krajine povolené aj manželstvá párov rovnakého pohlavia.

Cirkvi sú financované tak, že dostávajú od svojich veriacich určité percento dane z príjmu, ktoré im dobrovoľne prideľujú vo svojich daňových priznaniach. Daňovník môže časť svojich daní poukázať ktorejkoľvek registrovanej náboženskej spoločnosti.

Sloboda náboženstva a presvedčenia je na relatívne dobrej úrovni, aj keď stále je čo zlepšovať. Z členských organizácií Humanists International pôsobí v Portugalsku Združenie pre republikanizmus a sekularizmus (Association for Republicanism and Secularism).

Kategórie: Články

Štítky: , , , ,