V Nemecku sa diskutuje o zákaze obriezky neplnoletých chlapcov

Nemecký súd v Kolíne zakázal obriezku neplnoletých chlapcov z náboženských dôvodov, pretože ide o „vážny a nezvratný zásah do ľudského tela“ a obmedzenie právo človeka na výber náboženstva. Súd tak rozhodol v prípade štvorročného moslimského chlapca, ktorému na žiadosť rodičov urobili obriezku a neskôr začal vážne krvácať. Lekára súdili za ublíženie na zdraví a oslobodili, súd však začal riešiť, či sú obriezky vôbec v súlade so zákonom. Rozsudok je precedensom, ale nie je záväzný pre celú krajinu.

Verdikt odsúdili nielen židovské a moslimské náboženské komunity, ktoré obriezky vykonávajú, ale aj katolícka a evanjelická cirkev. Tvrdia, že zákaz tejto tradície zasahuje do ich náboženských práv. Proti náboženskej slobode tu však stojí právo dieťaťa na telesnú integritu. Preto podstatná časť nemeckých občanov súhlasila s rozsudkom – podľa výsledkov prieskumu verejnej mienky, ktorý pripravil inštitút YouGov, dokonca väčšina (proti zákazu sa vyslovilo 42%, za zákaz 45% respondentov, zvyšok sa nevyjadril).

Okrem iného sú to aj nemecké sekulárne a humanistické organizácie, ktorá tvrdia, že každý by mal sám ako dospelý rozhodnúť o tom, či obriezku chce alebo nie, a nemal by niečo také urobiť druhému človeku (ani vlastným deťom) bez jeho súhlasu. Aj náboženská sloboda totiž končí tam, kde sa začína sloboda druhého.

Spolkový snem v reakcii na pobúrenie náboženských komunít už prijal rezolúciu, v ktorej sa vyslovuje za to, aby lekársky odborne realizovaná obriezka neplnoletých chlapcov aj bez ich súhlasu bola v zásade povolená. Rozhodujúci však bude názor ministerstva spravodlivosti. Nadácia Giordana Bruna, jedna z najväčších humanistických organizácií v Nemecku, preto pripravuje kampaň na podporu detských práv a proti nedobrovoľným obriezkam.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , ,