V Maďarsku pokračuje klerikalizácia štátu, referendum však neprešlo

Včera sa v Maďarsku konali parlamentné voľby a súčasne aj referendum o „ochrane detí“. V skutočnosti bolo však zamerané proti všetkým, ktorí nežijú v „tradičných“ rodinách. V júni 2021 schválil maďarský parlament zákon obmedzujúci práva LGBT ľudí, ktorý pod zámienkou údajného boja proti pedofílii zakazuje sprístupňovať osobám mladším ako 18 rokov informácie o odlišnej rodovej identite alebo homosexualite. Krátko na to bol podobný návrh predložený aj v slovenskom parlamente, kde našťastie neprešiel.

V júli 2021 začala Európska komisia právne konanie proti Maďarsku kvôli tomuto zákonu, ktorý porušuje základné ľudské práva ako aj právne predpisy EÚ. Maďarská vláda na to reagovala vyhlásením referenda, ktorým chcela prijatie zákona legitimizovať. Ľudia v referende odpovedali na štyri otázky, ktoré boli jasne diskriminačné a zavádzajúce.

Výsledky neprekvapili

Voľby podľa očakávania vyhrala strana Fidesz Viktora Orbána, ktorá tam vládne už 12 rokov. Je však otázne, do akej miery boli tieto voľby naozaj slobodné a spravodlivé, keďže v krajine nefunguje štandardná politická súťaž. V Sedmohradsku našli vyhodené a čiastočne spálené volebné lístky zahraničných Maďarov, na ktorých boli označené opozičné strany. Viaceré organizácie kritizovali vládu za neférovú kampaň a obmedzenia pre médiá či reklamný priestor. Nezávislé médiá, ktoré sú k vláde kritické, majú v Maďarsku výrazne obmedzené možnosti. Kampaň ovplyvnili aj cirkvi, niektorí farári agitovali na podporu vlády priamo v kostoloch. Môžeme tak očakávať ďalšie zhoršovanie v oblasti ľudských práv, sekulárneho charakteru štátu aj demokracie ako takej.

O Maďarsku sa často hovorí, že je kultúrne, sociálne a politicky medzi „východom“ a „západom“. V roku 1989 bola v krajine zavedená moderná parlamentná demokracia. Vznikli demokratické inštitúcie a situácia sa začala postupne zlepšovať. Rovnako ako Slovenská republika, aj Maďarsko vstúpilo v roku 2004 do Európskej únie. Od roku 2010 po prvom volebnom víťazstve vládnej strany Fidesz však Maďarsko dlhodobo smeruje k autoritárskemu, nacionalistickému režimu a vláda presadila množstvo antidemokratických reforiem. Okrem iného existuje aj trend k systematickej klerikalizácii štátu a udeľovaniu náboženských privilégií niektorým cirkvám.

Dobrá správa je, že aspoň diskriminačné referendum neprešlo vzhľadom na nedostatočný počet platných hlasov.

Humanisti kritizujú maďarskú vládu

Humanists International a ich členská organizácia Magyar Ateista Társaság (Maďarské združenie ateistov) na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva kritizovali odbúravanie demokracie a ľudských práv menšín maďarskou vládou, najmä migrantov, LGBT ľudí, Rómov a ľudí bez vierovyznania.

Spoločné vyhlásenie predniesol Gáspár Békés, zakladajúci člen Maďarského združenia ateistov. Minulý rok bol Békés nezákonne prepustený z práce a stal sa obeťou nenávistnej kampane financovanej vládou (vrátane vyhrážok smrťou) za uplatnenie svojho práva na slobodu prejavu v článku, v ktorom spochybňoval prax krstu detí. V spoločnom vyhlásení Békés argumentoval, že porušovaniu práv v Maďarsku napomáha zmenšujúci sa priestor pre slobodu prejavu a erózia sekularizmu, vrátane legislatívy, ktorá od verejnoprávnych vysielateľov vyžaduje, aby podporovali „rodinné hodnoty“.

Maďarskí ateisti upozorňujú, že vláda vo svojom konaní systematicky uprednostňuje konzervatívne kresťanské a iné nábožensky založené svetonázory pred sekulárnymi názormi napriek rôznorodosti svetonázorov maďarských občanov. Ich kritika sa dá zhrnúť do troch hlavných bodov:

1. Legislatíva je často náboženská (niekedy dokonca kreacionistická) a diskriminačná.

2. Zadávanie verejných úloh cirkvám a nerovnosť vo financovaní núti ľudí využívať verejne financované služby poskytované cez cirkvi, aj keď je to v rozpore s ich svetonázorom.

3. Vládni politici a vládne médiá pravidelne potláčajú slobodu prejavu a ohovárajú občanov, ktorí nežijú v súlade s nimi podporovaným náboženstvom.

Výsledky sčítania obyvateľov a prieskumy z minulých rokov pritom potvrdzujú, že počet členov kresťanských cirkví napriek vládnej propagande o „kresťanskom Maďarsku“ dlhodobo klesá.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , , , , , , ,