V Česku ubúda veriacich, ktorí sa hlásia k cirkvám

Český štatistický úrad zverejnil výsledky sčítania obyvateľov, aj ohľadom náboženstva. Sčítanie sa tam konalo približne v rovnakom čase ako na Slovensku, kde ešte stále čakáme na výsledky. Z hľadiska sčítania vierovyznaní tam však bolo niekoľko podstatných rozdielov. V ČR otázka o náboženstve nebola povinná a preto ju 30 % ľudí nechalo nevyplnenú. Okrem toho výsledky tam nie sú spojené s financovaním cirkví a existovala aj možnosť označiť „veriaci, ktorý sa nehlási k žiadnej cirkvi“.

V odpovedi na otázku o náboženskej viere deklarovalo 18,7 % z tých, ktorí otázku vyplnili, že sú veriaci a hlásia sa k nejakej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a 68,3 %, že sú bez náboženskej viery.

Celkovo sa dá povedať, že v ČR ubúda ľudí, ktorí sa hlásia k nejakej cirkvi a naopak pribúda neveriacich a veriacich bez konkrétnej cirkvi. Pokračuje tak dlhodobý odklon od tradičných cirkví smerom k novým náboženským organizáciám alebo k osobnej viere, ktorá nie je odkázaná na žiadnu cirkev.

Z údajov vyplýva, že najväčšia Rímskokatolícka cirkev za minulé desaťročie prišla takmer o tretinu veriacich, teda o viac ako 340 000. U ďalších kresťanských cirkví je situácia podobná. Naopak pribudlo ľudí, ktorí ako vierovyznanie uviedli „Jedi“. Časť ľudí totiž recesisticky odpovedala tuto otázku práve odkazom na postavy zo série Star Wars.

Zaujímavý je aj pohľad na mapu – podiel veriacich výrazne stúpa od západu na východ, smerom k hranici so Slovenskom. Celkovo je ČR považovaná za jednu z najateistickejších krajín na svete.

A čo si o výsledkoch myslí občianske združenie ateistov ČR, ktoré podobne ako my robilo kampaň, aby de-facto neveriaci označili, že sú bez vierovyznania? Zatiaľ vydali toto stanovisko:

„Dalo by se říci, že naše snaha měla úspěch, ale jsou tu důvody, pro které by byly oslavy poněkud přehnané. Sčítání ukázalo, že strach přiznat barvu měli skutečně především ateisté. Přesto kolonku “bez náboženské víry” (což je ovšem jinak poměrně výstižná definice ateismu) zaškrtlo 5 027 141 lidí, což je sice o 1 423 046 více, než v roce 2011 ale zároveň o 1 012 856 lidí méně, než v roce 2001.

Věřících sice také zdánlivě přibylo – celkem 165 534 – ale jde o věřící bez příslušnosti, protože všechny velké církve v tomto desetiletí ztrácely.

Nejvíce ze všech ztratila římskokatolická církev – 341 444 věřících. To je přibližně 93 věřících denně. V současné době je u nás 741 019 římských katolíků a zdá se, že je to skutečně jejich definitivní odchod ze slávy.

V naprostém protikladu proti tomu je ale současná politická situace, protože máme pravděpodobně nejkatoličtější polistopadovou vládu.

To vše si jistě zaslouží delší zamyšlení, než kolik ho může dostat zde.

Kategórie: Články

Štítky: , ,