Úspešný rok pre nemeckých humanistov

Koncom septembra sa stretli členovia Giordano-Bruno-Stiftung (Nadácia Giordana Bruna), ktorá je jednou z najväčších a najaktívnejších humanistických organizácií v Nemecku. S výsledkami práce v uplynulých mesiacoch môžu byť spokojní: V spolupráci s inými organizáciami pripravili kampaň proti náboženskej diskriminácii na pracovisku (GerDiA) zo strany cirkví, ktoré zamestnávajú veľký počet ľudí, ale oproti iným zamestnávateľom majú významné privilégiá a môžu svojich zamestnancov prepustiť aj z ideologických dôvodov (napr. vystúpenie z cirkvi, rozvod, uzavretie registrovaného partnerstva apod.).

Nadácia sa podieľala na rôznych významných podujatiach vrátane prvej Medzinárodnej konferencie ateistov v Kolíne nad Rýnom a behom krátkej doby vytvorila pracovnú skupinu pre práva detí, ktorá je zameraná najmä proti obriezke maloletých chlapcov z náboženských dôvodov.

V priebehu posledných ôsmich mesiacov získala GBS ďalších 1000 členov (v súčasnosti má viac ako 4200 podporovateľov), počet regionálnych skupín ďalej rástol a koordinácia medzi regionálnymi skupinami a vedením sa výrazne zlepšila. Čo zostalo nezmenené, je otvorená povaha nadácie – opäť sa potvrdilo, že GBS nemá žiadne „neomylné“ dogmy a jej členovia nemajú na všetko rovnaký, „jediný správny“ názor. Práve v tom spočíva jej výhoda oproti väčšine náboženských spoločností.

Predseda nadácie Michael Schmidt-Salomon poukázal vo svojej správe na to, že v posledných dvoch rokoch došlo k významnej zmene vnímania GBS zo strany verejnosti. Zatiaľ čo v minulosti bola považovaná za malú okrajovú skupinu, je teraz stále viac vnímaná ako zástupca sekulárnej väčšiny. Krajina sa ďalej sekularizuje a s názormi GBS sa stotožňuje čím ďalej viac ľudí. Okrem toho nadácia spolupracuje už nielen s rôznymi svetskými a humanistickými organizáciami, ale aj s ochrancami zvierat, združeniami za práva žien a detí a neposlednom rade podporuje aj rôzne výskumné a vzdelávacie iniciatívy. O množstve aktivít informuje nielen na svojej stránke, ale aj na internetovom portáli Humanistická tlačová služba, kde denne zverejňuje zaujímavé správy.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , ,