Stretnutie predstaviteľov EÚ s pápežom: Zlý signál pre milióny nekatolíkov

24. marca sa v Ríme stretli predstavitelia EU s pápežom Františkom, aby s ním (tesne pred summitom EU) prediskutovali budúcnosť Európy.

Joseph Muscat, predseda vlády Malty – ktorá momentálne predsedá EÚ – nešetril pochvalnými, ba priam až oslavnými slovami na adresu pápeža Františka, o ktorom povedal, že “je jedným z najskvelejších svetových predstaviteľov a vodcov, oplývajúci schopnosťami, víziami a myšlienkami, ktoré zďaleka prevyšujú tie naše, banálne, ktorými sa momentálne v politike zaoberáme.”

Kedysi bola Európa synonymom pre Kresťanstvo, no dnes je z nej najsekulárnejší kontinent s najrôznorodejšou spoločnosťou sveta. Napriek tomu však majú poniektorí lídri Európy ešte stále nutkanie hľadať radu u duchovného vodcu a predstaviteľa umelo vytvoreného štátu, ktorý navyše ani nie je členom Únie.

Európska Humanistická Federácia má v úmysle túto skutočnosť predstaviteľom EÚ pripomenúť, vrátane toho, že aj keby Vatikán bol uchádzačom o členstvo v EÚ, nespĺňal by ani len základné kritéria potrebné na vstup do Únie na ktorých sa EÚ v Kodani sama uzniesla. Tým pádom sú akékoľvek porady s Vatikánom ohľadom budúcnosti Európy úplne nezmyselné.

V reakcii na túto udalosť, Piere Galland, prezident Európskej Humanistickej Federácie, uviedol:

“Tým, že sa ešte pred rokovaniami o budúcnosti Európy predstavitelia EÚ radia s hlavou iba jedného náboženstva, vysielajú veľmi zlý signál pre milióny nekatolíckych obyvateľov Európy, ktorých viera a svetonázory nie sú totožné s tými Vatikánskymi.

Jednoznačne sa jedná sa o porušenie záväzkov Európskej Únie o rovnocennom zaobchádzania s náboženskými, aj nenáboženskými organizáciami, ktoré je zakotvené v článku 17 dohody o fungovaní Európskej únie. Presne tento článok totiž vyslovene zakazuje špeciálne zaobchádzanie, uprednostňovanie alebo prideľovanie špeciálnych privilégií ktorejkoľvek náboženskej denominácii, na úkor iných, alebo na úkor neveriacich.”

V roku 2014 Európsky parlament pripomenul, že “sekularizmus definovaný ako striktné odlúčenie nenáboženských politických zástupcov a náboženských autorít ako aj nestrannosť štátu sú najlepšími garantmi nediskriminácie a rovnosti medzi náboženstvami ako aj medzi veriacimi a neveriacimi.”

Toto stretnutie žiaľ vypovedá o opaku.

Zdroj: http://humanistfederation.eu/news-fhe.php?pages=EuroCouncilMeetsPope

Kategórie: Články

Štítky: , , ,