Sťažnosť Rade pre vysielanie a retransmisiu

Občianske združenie Ethos zaslalo Rade pre vysielanie a retransmisiu nasledovnú sťažnosť na túto reportáž.

Vážená Rada pre vysielanie a retransmisiu,

žiadame o prešetrenie reportáže vysielanej na TV Markíza v hlavných správach dňa 3.3.2014 o 19,00 hod. pod názvom: „Slováci začínajú prosiť Boha, aby im dal dobrého prezidenta“.

Podľa zákona o vysielaní a retransmisii je vysielateľ povinný “zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby”, a “zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru.”

Vyššie uvedená reportáž je neobjektívna, zavádzajúca, nerešpektuje názorovú pluralitu a hodnotiace komentáre sú podané ako informácia spravodajského charakteru. Reportáž zovšeobecňuje modlenie ako prirodzený náboženský prejav celej populácie slovenských občanov.

To, že sa Slováci začínajú modliť je len špekulácia resp. hodnotiaci názor a nezakladá sa na nijakých relevantných faktoch. V reportáži sa v čase 0:44 objaví priamo web stránka organizátorov tejto akcie a následne v čase 1:11 sa objaví aj priamo propagačný materiál celej akcie. Reportáž dáva do priameho súvisu voľby a modlenie sa a namiesto spravodajského charakteru tak má formu výzvy občanom či dokonca propagácie skupiny občanov s konkrétnym náboženským vyznaním. Redaktor v komentári celý čas danú skutočnosť zovšeobecňuje a iným názorom bolo poskytnutých len 6 sekúnd vysielacieho času z reportáže o celkovej dĺžke 1:23 min (7%).

Považujeme modlenie za intímny náboženský prejav a predostierať ho všetkým občanom ako istý návod ako pristupovať k voľbám je veľmi nešťastné, nezodpovedné a nedôstojné aj voči občanom s náboženským vyznaním.

Ak TV Markíza chcela v reportáži upozorniť na akciu neznámej náboženskej skupiny, mala tak v reportáži jasne a explicitne uviesť, alebo mala dať priestor na vyjadrenie aj iným organizáciám, ktoré nepovažujú modlenie za spôsob akým ovplyvniť voľbu prezidenta Slovenskej republiky.

Domnievame sa teda, že uvedená relácia naplnila skutkovú podstatu porušenia zákona o Vysielaní o retransmisii č. 308/2000 § 16. Pis,. a) a b). Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že v čase pred prezidentskými voľbami je takáto reportáž sčasti aj neplatenou a skrytou politickou reklamou nakoľko protežuje isté náboženské postupy, ktoré dáva do súvislosti práve s voľbou prezidenta. Tím nepriamo navádza ľudí aby pri voľbe zohľadnili práve tých kandidátov, ktorí takéto náboženské úkony sami uprednostňujú a znevýhodňuje kandidátov ktorí sú v náboženských otázkach neutrálny.

S pozdravom Ivan Hamráček, predseda občianskeho združenia ETHOS

Kategórie: Aktivity

Štítky: , ,