Stanovisko občianskeho združenia Ethos k štrajku učiteľov

OZ Ethos ako humanistické združenie podporuje snahy učiteľov za zlepšenie podmienok v rezorte školstva. Dlhodobo upozorňujeme, že vzdelanosť je základnou podmienkou úspešnej spoločnosti. Učitelia, ako nositelia tých najvyšších spoločenských hodnôt sú v spoločnosti nedocenení. So zármutkom vnímame postoj vlády Slovenskej republiky, ktorá nejaví žiadny seriózny záujem o riešenie tohto problému. Domnievame sa že školstvo potrebuje zásadnú a efektívnu školskú reformu práve z dôrazom na humanistickú výchovu a rozvoj kritického myslenia.

Naše občianske združenie citlivo vníma najmä vyučovanie náboženskej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v alternácii s etikou. Samotný predmet je v ostrom protiklade s filozofiou vzdelávania ktoré nás prostredníctvom vedeckých postupov učí poznávať svet okolo nás. Žiaci sú potom konfrontovaní s rozdielnym vedeckým a náboženským vnímaním sveta, pričom niektoré fakty sú s náboženským náhľadom na svet nezlučiteľné. V deťoch tak vytvárame zmätok. Nemalé finančné prostriedky ktoré sú vynakladané na vyučovanie tohto sporného predmetu by sa mohli radšej využiť na zavedenie povinného vyučovania „mediálnej výchovy“. Tento moderný predmet si kladie za cieľ naučiť deti kritickému myslenie a rozlišovaniu medzi pravdivými a nepravdivými informáciami v zložitom mediálnom priestore.

Už samotný odmietavý postoj katolíckych škôl k štrajku učiteľov naznačuje, že im momentálny stav školstva vyhovuje. Cirkevné školstvo je financované zo štátnych zdrojov tak ako zo zdrojov jednotlivých diecéz. Štátne základné školstvo sa borí s množstvom problémov ako nedostatok žiakov a financií, zatiaľ čo cirkevné školstvo prekvitá. Učitelia z cirkevných škôl nie sú odkázaní len na financie od štátu a v triedach môžu pokojne pracovať s menším počtom žiakov za rovnaký plat, ako učitelia štátnych základných škôl. Treba si ale uvedomiť, že cirkevné školstvo nevzniklo na objednávku štátu ale na základe „Vatikánskych zmlúv“, ktoré, ako je známe, obrali Slovensko o časť jeho zvrchovaných práv. Je pochopiteľné, že takéto školy a učitelia (ospravedlňujem sa tým učiteľom cirkevných škôl ktorí podporujú protesty učiteľov) nepodporujú zmeny v školstve, lebo napĺňajú v systéme školstva úlohu indoktrinácie spoločnosti náboženským dogmatizmov a to všetko hlavne za štátne peniaze.

Školstvo je komplexný a celospoločenský systém, ktorý musí byť reálnou prioritou každej vlády. Pokiaľ je ale školstvo na chvoste záujmu vlády, majú učitelia plné právo štrajkov za lepšiu budúcnosť tejto krajiny.

Kategórie: Stanoviská

Štítky: , , , ,