Stanovisko o.z. ETHOS k odvolávaniu predsedníčky zdravotníckeho výboru NR SR

Na návrh poslanca Martina Čepčeka bude parlament hlasovať o odvolaní predsedníčky zdravotníckeho výboru NR SR Jany Bittó Cigánikovej. Naše zdravotníctvo je z viacerých hľadísk v kríze, avšak motiváciou tohto návrhu nie je túto krízu zmierniť. Je ľahké si domyslieť, koho by navrhovateľ rád videl na danom poste: zástancu zákazu interrupcií, čo vyplýva aj z odôvodnenia návrhu. Mohlo by tak dôjsť k obsadeniu ďalšej dôležitej politickej funkcie na základe „správneho“ vierovyznania. 

V danom návrhu teda nemožno vidieť nič iné ako ďalší pokus o ideologickú vojnu a samozrejme aj snahu o zviditeľnenie sa poslanca, ktorý nevie spoločnosti ničím prospieť. Že je to v čase následkov pandémie, vojny na Ukrajine a energetickej krízy nevhodné, je asi zbytočné zdôrazňovať.

Poslankyňa Bittó Cigániková v minulosti viackrát pravdivo upozornila na nebezpečenstvo návrhov predkladaných náboženskými fundamentalistami, okrem iných aj pána Čepčeka, ktoré by výrazne obmedzovali prístup k interrupciám aj v prípade zdravotných dôvodov a tak vážne ohrozovali život a zdravie žien. Išlo o návrhy, ktoré boli v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky i so zdravotnými štandardmi Svetovej zdravotníckej organizácie a z ktorých ani jeden predkladatelia nekonzultovali s komorou gynekológov a pôrodníkov.

Zástancom zákazu interrupcií odporúčame, aby sa zúčastňovali odborných diskusií na túto tému, ktoré aj počas tohto parlamentného obdobia predsedníčka zdravotníckeho výboru dvakrát zorganizovala, ale napriek pozvaniu sa ho nezúčastnili.

Výčitky ohľadom údajne nedostatočného vzdelania predsedníčky výboru slúžia len ako zámienka. Jednak poslankyňa Bittó Cigániková má vyštudovaný manažment verejnej správy a manažment zdravotníctva a má za sebou praxe a stáže vo viacerých nemocniciach, jednak je na mieste otázka, prečo to niekomu začalo prekážať práve teraz, po viac ako dvoch rokoch jej pôsobenia vo funkcii. Pre porovnanie: poslanec Čepček pôsobí ako riaditeľ cirkevného centra voľného času a napriek tomu sa cíti byť dostatočne kompetentný, aby pravidelne predkladal návrhy zákonov v oblasti zdravotníctva.

Vyzývame poslancov NR, aby na takto motivované návrhy nereflektovali a dali priestor radšej diskusii o skutočných problémoch. Vo vedení zdravotníckeho rezortu potrebujeme niekoho, kto sa sústredí na riešenie skutočných problémov zdravotníctva v súlade s vedeckými poznatkami, odporúčaniami odborníkov a medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi. Domnievame sa, že súčasné obsadenie postu predsedu zdravotníckeho výboru túto požiadavku spĺňa.

o.z. ETHOS

Kategórie: Stanoviská

Štítky: , , , ,