Stanovisko k obmedzeniu počtu cirkevných sviatkov

Tak ako minulé vlády na Slovensku, aj tá súčasná robí všetko pre to, aby dobre vychádzala s katolíckou cirkvou. Vo vládnom programe sa nespomína odluka cirkví od štátu ani žiadne iné témy, s ktorými by cirkev nesúhlasila. Naopak, vláda označila cirkev najskôr za sociálneho partnera, potom pozvala kňazov do Rady solidarity a rozvoja a teraz znovu potvrdila pozvanie pápeža na Slovensko (samozrjeme za štátne peniaze). Odmeny v podobe aspoň nejakej ústretovosti sa jej však od RKC nedostalo.

V súčasnosti vláda uvažuje o zrušení jedného cirkevného a jedného občianskeho sviatku, čo vyplýva z požiadaviek zamestnávateľov, ktorým by sa tak čiastočne kompenzovali straty v dôsledku konsolidácie verejných financií. Máme totiž viac cirkevných sviatkov ako väčšina európskych krajín, dokonca i v porovnaní so štátmi, ktoré sa hlásia k silným kresťanským tradíciám.

Cirkev však a nemieni nijako pomôcť pri tejto snahe tým, že by sa vzdala čo len jedného zo svojich početných sviatkov. Odvoláva sa na medzinárodnú zmluvu s Vatikánom, ktorá je však protiústavná, pre Slovenskú republiku nevýhodná a jednostranne nezrušiteľná. Keby sa znovu otvorila, určite by sa v nej našli aj iné záväzky, ktoré by sa dali prehodnotiť.

Sme za obmedzenie počtu cirkevných sviatkov, lebo

1) Slovenská republika sa svojou ústavou deklaruje ako štát, ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo,

2) sekulárny štát je jedinou voľbou garantujúcou slobodu ne/viery pre každého občana,

3) štátne sviatky majú byť – vezmúc do úvahy 1) a 2) – sekulárnymi sviatkami.

Voľno je potrebné, ale nie je potrebné ho zdôvodňovať ideológiou či náboženstvom. Jedna vec je pamätať si svoju históriu – aj tú kresťanskú – a druhá spájať v praxi štát a nejakú ideológiu. Kto si neuvedomuje potrebu sekulárneho štátu, mal by si uvedomiť, že je celkom možné, že do pŕs sa tu budú kresťania biť len dovtedy, kým sa nezačnú biť do pŕs napríklad budhisti, hinduisti, moslimovia a ďalší a budú pre seba chcieť rovnaké nadpráva, aké má v súčasnosti RKC. Odporúčame preto všetkým, aby spoločne oslavovali riadne štátne sviatky, ktorými si pripomenieme osobnosti / udalosti významné pre tento štát, a nie je ich málo.

Kategórie: Stanoviská

Štítky: , , , ,