Riaditeľ školy píše poslancom

Vážení poslanci a poslankyne,

je noc a ja, obyčajný riaditeľ malej obyčajnej školy, píšem tieto riadky. Celý deň som tvrdo pracoval, aby z našich detí boli lepší a múdrejší ľudia. Ešte stále premýšľam, ako mám učiteľom vysvetliť, že ich poslanci národnej rady obrali o ich úväzky, neviem ako mám deťom vysvetliť, že predmety, ktoré budú pre väčšinu z nich kľúčové, sa budú vyučovať menej. Myslel som, že niečo strašnejšie ako zákon p. Kučeru už ani nemôže existovať, až pokým sa neobjavil zákon z dielne p. Vašečku.

Viete, ja si ešte pamätám, ako komunistickí funkcionári rozprávali, čo majú učitelia v škole deti učiť. Všetky tie somariny o vedúcej úlohe strany a večnom živote V. I. Lenina. Potom sme si v osemdesiatom deviatom vybojovali slobodu. Potom sme zas mohli deti učiť, ako veda popisuje svet: kde je východ a kde je západ, ako funguje vesmír alebo ako sa rodia deti. Potom ale prišiel poslanec Vašečka a rozhodol sa, že keď on sám už nemôže diktovať svoje náboženské presvedčenie celému svetu, tak na to použije rodičov. Len komunisti tak hrubo zasiahli do štátneho vzdelávania.

Každý rodič si predsa môže vybrať, do akej školy dieťa zapíše. Tí, čo chcú viac náboženstva, dajú deti do cirkevnej školy, tí, čo chcú viacej ekológie, dajú do „Lesnej školy“. Tí, čo chcú iné vzdelávacie programy, dajú deti do Montessori školy. Každý rodič aj bez zákona pána Vašečku môže už teraz rozhodnúť o vzdelávaní svojho dieťaťa. Lenže o to nikdy ani komunistom, ani pánovi Vašečkovi nešlo. Tu ide o porušenie Prvej hlavy Ústavy slovenskej republiky o náboženskej neutralite Slovenska. Tu ide o vnútenie vlastnej ideológie prostredníctvom zneužívania detí a ich rodičov.

Čo budeme tie deti preboha učiť? Začne prekážať násobilka a tvrdé y? Začneme deťom tajiť, že Zem je guľatá a obieha okolo Slnka? Neprezradíme, že mláďatá cicavcov sa rodia po pohlavnom styku, ale budeme ich učiť, že deti nosí bocian, aby to neurazilo náboženské cítenie nejakého rodiča? Rovno zavrite školy, pán Vašečka! A nech si teda deti učia rodičia, čo chcú, aby z nich vyrástli presne takí voliči, akých Vaša strana potrebuje.

To, čo ste stvorili, nie je len útok na základné princípy školstva, je hrubým pošliapaním Ústavy Slovenskej republiky. Hanbím sa za Vás, pán Vašečka! A hanbím sa za každého jedného poslanca, ktorý si myslí, že tento zákon je dobrý a podporí ho. Lebo takéto zákony potrebovali len stredovekí inkvizítori, fašistickí propagátori a komunistickí normalizátori!

Radovan Medovič, riaditeľ  ZŠ Hodruša-Hámre

Podporu tomu stanovisku vyjadrili:
Mgr. Jana Kamenská, riaditeľka ZŠ, Lučenec
Mgr. Nataša Rokická, riaditeľka ZŠ Ždaňa
Mgr. Lucia Grünwaldová, riaditeľka ZŠ Kechnec
Mgr. Tímea Kelecsényiová, riaditeľka ZŠ Pukanec
Eva Benčíková, riaditeľka SZUŠ v Martine, vedúca 57 ročného DDS Kamarát pri martinskom MO Živeny
a ďalších vyše sto riaditeľov a zástupcov riaditeľov škôl z celého Slovenska

Kategórie: Názory

Štítky: , , , , , ,