Reakcia na tlačovú správu KBS

Zverejňujeme reakciu OZ ETHOS na tlačovú správu KBS, plnú nepravdivých a zavádzajúcich informácii.

Vo vyhlásení je niekoľko nepravdivých tvrdení, ktoré kolujú medzi odporcami našej kampane a mrzí nás, že KBS tieto nepravdy šíri tiež.

1. Ľudí nevyzývame k tomu, aby sa neprihlásili k svojej viere alebo náboženstvu. Predkladáme faktické informácie o tom, ako funguje financovanie cirkvi a na čo sa v sčítaní štát pýta. Pýta sa na toto  “náboženské vyznanie je vzťah obyvateľa k cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo náboženstvu”.

Žiadna cirkev, ani RKC, nemá monopol na vyznanie, a preto sa ľudia môžu slobodne rozhodnúť, či sa prihlásia k nejakej cirkvi, vierovyznanie označia cez iné alebo vyznačia bez vyznania. Sčítanie nezisťuje, koľko ľudí bolo pokrstených, ako sa snažia naznačiť biskupi vo svojich pastierskych listoch, ale zisťuje koľko ľudí sa chce aktívne hlásiť k tej ktorej cirkvi.

2. Ohradzujeme sa voči tomu, že by sme útočili na náboženskú slobodu. Nikomu jeho vieru nechceme upierať. To, že si v KBS mýlia privilégium prijímania miliónov zo štátneho rozpočtu s náboženskou slobodou nevieme ovplyvniť.

3. Ak sa niekto snaží znehodnotiť sčítanie, je to práve KBS, ktorá vyzýva všetkých pokrstených, aj keď pochybujú o viere, aby sa k cirkvi prihlásili. My chceme, aby sa ľudia v sčítaní vyjadrili pravdivo. Ak vzťah k tej ktorej cirkvi nemajú, nemajú dôvod sa k nej hlásiť, aj keď veria. K viere sa vedia prihlásiť cez iné. Neveriaci nemajú žiaden dôvod hlásiť sa k cirkvi, aj keď boli pokrstení, alebo majú iné sviatosti.

4. Odmietame, že by sme boli prepojení s vládnou stranou. Stranícke aktivity na podporu odluky vítame, avšak nie sme “pobočkou” žiadnej strany a medzi našimi členmi sú veriaci, neveriaci a voliči rôznych strán.

5. Porovnávanie národnosti a viery je zavádzajúce. Do národnosti sa človek rodí. Vieru si človek volí. Nezávisle na prax v RKC, kde nedávajú ľuďom možnosť slobodne sa pokrstiť a do cirkvi vstúpiť alebo vystúpiť, ale krstia malé deti, ktoré k tomu nemajú čo povedať. Následne častokrát robia obštrukcie ľuďom, ktorí chcú podľa zákona z cirkvi vystúpiť.

Podľa tónu tlačovej správy predpokladáme, že ak by sčítanie dopadlo pre RKC nepriaznivo, je pripravená ho spochybniť s využitím našej kampane ako dôvodu pre jeho spochybnenie.

Ak by k tomu došlo, dúfame, že verejnosť na takúto taktiku neskočí. Pri vypĺňaní sčítania majú ľudia slobodnú vôľu, je anonymné a jeho výsledky treba rešpektovať. To budeme robiť aj my.

Kategórie: Stanoviská

Štítky: , , ,