Pohreb bez kňaza a náboženských odkazov

Väčšina z nás chce o sebe sama rozhodovať do poslednej chvíle v živote. A ešte o niečo dlhšie, preto často dopredu plánujeme vlastný pohreb a hovoríme našim príbuzným, aká je naša predstava v tejto veci. Najmä na dedinách býva zvykom, aby sa pohreb konal ako cirkevný a existujú tu predsudky voči tým, ktorí si želajú niečo iné. Nedajte sa však odradiť a nebojte sa vybrať si riešenie, ktoré vám vyhovuje viac.

Namiesto kňaza obradník

Občiansky pohreb sa svojim priebehom veľmi nelíši od cirkevného. Pozostalí dohodnú s pohrebnou službou termín konania občianskej rozlúčky. Vzápätí doručia na Mestský úrad žiadosť o zorganizovanie občianskej rozlúčky, ktorej súčasťou sú aj podklady pre smútočnú reč. Vo viacerých obciach funguje tiež Zbor pre občianske záležitosti, ktorého hlavnou činnosťou je organizovanie občianskych obradov. Pracovník zboru sa stretne s pozostalými a tí mu podľa svojho uváženia poskytnú informácie o zosnulom, potrebné k zostaveniu nekrológu a informujú ho o výbere hudby.

Namiesto kňaza vedie obrad rečník – obradník. Prejav neobsahuje žiadne odkazy na náboženstvo a cirkev či modlitby, namiesto toho sa viac hovorí o živote zosnulého, jeho dobrých vlastnostiach a skutkoch, ktoré navždy zostávajú v spomienkach pozostalých.

Obrad tiež obsahuje vzdanie úcty pri rakve, príhovory rodiny a priateľov, obľúbené piesne zosnulého, báseň, vhadzovanie zeminy či kvetín pri uložení rakve do zemi, smútočný sprievod a ďalšie rituály, ktoré spĺňajú všetky podmienky na dôstojnú rozlúčku.

Ako bolo zistené z výskumných rozhovorov, nie je pravda, že by pomoc smútiacim v prípade cirkevného pohrebu bola istejšia a rozsiahlejšia ako v prípade občianskeho pohrebu. Existujú aj občianske združenia, ktoré pomáhajú smútiacim od začiatku vyrovnávať sa so stratou.

Výhody občianskeho pohrebu

Niektorí kňazi strašia tých, ktorí sa rozhodli vystúpiť z cirkvi, jedným z dôsledkov odchodu z cirkvi, a to absenciou katolíckeho pohrebu. Takto formulované informácie nás akoby varovali pred niečím nepríjemným, pričom v skutočnosti neprítomnosť kňaza na pohrebe mnohí vôbec nepovažujú za niečo zlé.

Máte možnosť zabezpečiť svojim blízkym obrad, počas ktorého sa s vami budú môcť rozlúčiť osobne, napr. zdieľaním spoločných spomienok, čítaním básne alebo hraním obľúbenej piesne. Môžete si pripraviť posledné slová vo forme listu alebo videa, ktoré si účastníci rozlúčkového obradu vypočujú resp. pozrú. V mnohých prípadoch máte na výber pohrebisko.

Smútiaci môžu realizovať poslednú vôľu zosnulej osoby, ak mala konkrétne želania. Niekedy je to spoločné počúvanie obľúbenej piesne, čítanie listu na rozlúčku pre blízkych alebo prezentovanie fotografií zo života zosnulej osoby. Je tu tiež čas, aby sa rodina a priatelia podelili o svoje spomienky alebo si prečítali prejav na rozlúčku. Ide o veľmi osobný, úprimný a dojemný obrad.

Kategórie: Názory

Štítky: , ,