Peknú svadbu môžete mať aj bez kostola

Svadba by mala byť jedným z najkrajších dní v našom živote. V praxi sa však často ukazuje, že sa veľa ľudí pri plánovaní tejto významnej udalosti podriaďuje predstavám iných, najmä starších členov rodiny. Mnohí sa tak nechávajú prehovoriť na svadbu v kostole.

Rozhodnutie by však v prvom rade malo byť na vás a ak nechcete týmto spôsobom podporiť cirkev, ale máte inú predstavu, stojí za to odolať tlaku. Aj mimo kostola môžete mať krásny a slávnostný obrad.  

Výhody civilného sobáša  

Medzi výhody civilného sobáša na príslušnom matričnom úrade patrí krátka čakacia doba, nízke náklady (za uzavretie manželstva na matričnom úrade v mieste trvalého bydliska jedného zo snúbencov nič nezaplatíte) a je najmenej náročný. Svadba v kostole (hlavne pokiaľ ide o katolícku cirkev) si totiž popri splnení ďalších podmienok vyžaduje aj dlhú prípravu – pred uzavretím manželstva sa musíte zúčastniť na stretnutiach s kňazom a absolvovať rôzne prednášky a rozhovory, tzv. manželskú skúšku, ktorú vyžaduje cirkevné právo.

Snívate o romantickej svadbe na krásnom zámku, hrade, kaštieli či v inej historickej budove alebo napríklad aj na rozkvitnutej lúke? Aj taká možnosť existuje. Zatiaľ čo katolícke a evanjelické obrady sa na mimo cirkevnej pôdy nevykonávajú, civilný sobáš môžete za určitý poplatok zorganizovať bez problémov aj mimo úradných priestorov na mieste podľa vášho želania. Do úvahy tiež prichádza svadba v zahraničí, ktorá je atraktívna možnosť pre nadšencov cestovania a garantuje jedinečné prostredie pre váš obrad. Niektoré spoločnosti ponúkajú právne platné svadby na piesočnej pláži pod palmami či na palube lode.

Aj keď civilný obrad trvá zvyčajne kratšie ako cirkevný, môže byť veľmi pekný a slávnostný so všetkým, čo k tomu patrí vrátane svadobného pochodu, príhovorov a básní.

Humanistická svadba podľa vašich predstáv

Svadobnú oslavu môžete zorganizovať aj bez úradníka. Humanistické svadby sa vo svete tešia čoraz väčšej obľube. Na Slovensku nie sú spojené s právnym uznaním vzťahu, čo sa dá iste považovať za nevýhodu. Na druhej strane však umožňujú veľmi individuálny prístup k obradu, máte plnú kontrolu nad jeho priebehom a sami sa rozhodnete, aké rituály budú túto udalosť sprevádzať.

Na takomto jedinečnom prístupe vám môže záležať z mnohých dôvodov. Možno sa nechcete formálne plne zaviazať alebo vám to štát neumožňuje. Z tohto dôvodu sa veriaci náboženstiev, ktorí nie sú štátom uznané, môžu rozhodnúť pre humanistickú svadbu a vybrať si ceremóniu v súlade so svojím presvedčením. Môže byť riešením aj pre ľudí, ktorí stále čakajú na vybavenie všetkých formalít po skončení predchádzajúceho vzťahu. A napokon humanistická svadba je popri svadbe v zahraničí šancou na svadbu snov aj pre páry rovnakého pohlavia, ktoré na Slovensku stále nemajú možnosť uzavrieť štátom uznané zväzky.

Nie ste sami

Ak ste sa rozhodli pre svadbu bez kostola, zďaleka nie ste sami. Podiel civilných sobášov oproti cirkevným dlhodobo rastie a v súčasnosti predstavuje už približne polovicu všetkých sobášov.

Treba však dodať, že z dlhodobého hľadiska má sobášnosť na Slovensku všeobecne nízku intenzitu, čo sa prejavuje stále početnejšou skupinou obyvateľov, ktorí by sa mohli ženiť či vydávať (slobodné, rozvedené a ovdovené osoby vo veku 18 a viac rokov). Čoraz viac sa presadzuje individuálny prístup k tejto problematike. Život bez partnera, spolužitie v jednej domácnosti bez uzavretia manželstva alebo iné formy vzťahov sú dnes na mnohých miestach už celkom bežné a spoločensky akceptované.

Kategórie: Názory

Štítky: , , , ,