Otvorený list ministrovi zdravotníctva

MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37

Otvorený list ministrovi zdravotníctva vo veci usmernenia týkajúceho sa zmeny pohlavia

Vážený pán minister!

Občianske združenie ETHOS, spolok sekularistov na Slovensku, Vám vyjadruje podporu v presadzovaní odborného stanoviska v prípade nedávneho usmernenia týkajúceho sa zmeny pohlavia i akýchkoľvek ďalší podobných prípadov. Našim poslaním je presadzovať v spoločnosti prvý článok Ústavy, ktorý definuje Slovenskú republiku ako štát neviažúci sa na nijakú ideológiu alebo náboženstvo. Plne preto podporujeme Ministerstva zdravotníctva v jeho odbornom stanovisku a považujeme za neprípustné, aby sa usilovalo o kompromis s predsudkami tzv. kresťanských politikov v parlamente. Pre týchto ľudí je náboženstvo len ochranným pláštikom na hlásanie ich vlastných bludov (ako je to mu aj v tomto prípade, keďže katolícka cirkev sa ku kastrácii stavia vo všeobecnosti skôr odmietavo) a chúťok rozkazovať ostatným (pod zámienkou, že tak to chce pánboh). Bolo by nešťastné ich tlaku ustúpiť a preto Vám vyjadrujeme podporu a sme pripravení byť Vám nápomocní v obrane odborného stanoviska spôsobom, ktorý si zvolíte.

S pozdravom,

RNDr. Andrej  Lúčny, PhD.
   predseda OZ ETHOS
     www.sekularisti.sk
   ethos@sekularisti.sk  

Kategórie: Stanoviská

Štítky: , , , , ,