Otázky pre politické strany

21.02.2016 sme sa obrátili na politické strany kandidujúce v marcových parlamentných voľbách s prosbou o zodpovedanie niekoľkých otázok súvisiacich s našou agendou. Tu sú ich priebežne uverejňované odpovede.

1. Strana TIP (TIP) – neodpovedali
2. Strana moderného Slovenska (SMS) – neodpovedali
3. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA) (OĽANO – NOVA) – neodpovedali
4. Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník (DS – Ľudo Kaník) – neodpovedali
5. ŠANCA (ŠANCA) – neodpovedali
6. SME RODINA – Boris Kollár (SME RODINA – Boris Kollár) – neodpovedali
7. Strana zelených Slovenska (SZS) – odpoveď 25.02.2016
8. Koalícia Spoločne za Slovensko (KOALÍCA (NP+PAS+SĽS)) – neodpovedali
9. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia (MKDA-MKDSZ) – neodpovedali
10. VZDOR – strana práce (VZDOR) – odpoveď 03.03.2016
11. MOST – HÍD (MOST – HÍD) – neodpovedali
12. Slovenská národná strana (SNS) – odpoveď 25.02.2016
13. Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia (Odvaha…) – neodpovedali
14. Komunistická strana Slovenska (KSS) – neodpovedali
15. Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS) – neodpovedali
16. SMER – sociálna demokracia (SMER – SD) – odpoveď 02.03.2016
17. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) – neodpovedali
18. Slovenská občianska koalícia (SKOK!) – odpoveď 29.02.2016
19. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS Naše Slovensko) – neodpovedali
20. #SIEŤ (#SIEŤ) odpoveď 01.03.2016
21. Strana maďarskej komunity (SMK-MKP) – odpoveď 22.02.2016
22. PRIAMA DEMOKRACIA (PD) – odpoveď 22.02.2016
23. Sloboda a Solidarita (SaS) – odpoveď 02.03.2016

ODPOVEDE


7. Strana zelených Slovenska (SZS)

25.02.2016 Natália Hanulíkova, volebná líderka Strana zelených Slovenska

Rozsah Vašich otázok  a šírka spektra tém, ktorých sa dotýkajú mi nedovoľuje takto jednoducho Vám zaslať relevantné stanovisko. Ako psychologička pozerám na Vami zvolené témy v širšom kontexte stoja za dôslednú úvahu viazanú k stavu našej spoločnosti a spektru jej spoločenských vzťahov. Nebolo by fér odpovedať iba  od stola, bez poznania a naštudovania.


10. VZDOR – strana práce (VZDOR)

03.03.2016

1. Čo pre Vás znamená sekularizmus? Sekularizmus vnímame ako striktné oddelenie fungovania cirkví od štátu, či už po finančnej, inštitucionálnej, ideologickej alebo personálnej stránke.

2. Aké je podľa Vás miesto cirkví a náboženských spoločností v demokratickom štáte a jeho politickom živote? Náboženstvo či príslušnosť jednotlivcov ku konkrétnej cirkvi chápeme ako osobnú vec každého človeka. Cirkev, náboženská spoločnosť či viera by však na druhú stranu nemali zasahovať do svetského života.

3. Ste za odluku cirkvi od štátu? Ak áno, aký typ odluky pri financovaní cirkví uprednostňujete (asignačný model, cirkevná daň)? Sme za jednoznačnú odluku cirkvi od štátu. Čo sa financovania týka, zastávame názor že každá cirkev, resp. náboženská organizácia sa musí uživiť z vlastných prostriedkov, respektívne prostriedkov ktoré jej venujú jej členovia.

4. Podporili by ste revíziu platných vatikánskych zmlúv? Ste za ratifikáciu ostatných? Podporili by sme dialóg so svätou stolicou na princípe rovného s rovným. Vatikánske zmluvy v súčasnej podobe by sme vypovedali.

5. Súhlasili by ste s obmedzením povinnej náboženskej výchovy na štátnych školách v prospech etickej a mediálnej výchovy? Áno, náboženská výchova na školách môže byť maximálne ako dobrovoľný predmet. Posilniť by sa mali práve predmety ako etika či náuka o spoločnosti.

6. Súhlasíte s aktuálne platnou právnou úpravou ohľadom umelého prerušenia tehotenstva, alebo ste za jeho obmedzenie? Ak áno, do akej miery? Súčasnú právnu úpravu považujeme momentálne za vyhovujúcu.

7. Ste za uzákonenie registrovaného partnerstva osôb rovnakého pohlavia? Súhlasíme s tým aby sa život partnerov rovnakého pohlavia zjednodušil.

8. Súhlasili by ste s uzákonením možnosti využitia eutanázie, v určitých predom jasne vymedzených prípadoch, napríklad v poslednom štádiu beznádejne smrteľnej choroby, ak pacient trpí veľkými bolesťami? Áno.

9. Súhlasíte s aktuálne platnou právnou úpravou ohľadom umelého oplodnenia, alebo ste za jeho obmedzenie? Ak áno, do akej miery? Momentálnu právu úpravu tejto problematiky považujeme v súčasnom stave za dostatočnú.

 

SNS12. Slovenská národná strana (SNS)

25.02.2016 Zuzana Kohútková, tlačová tajomníčka SMK

1. Čo pre Vás znamená sekularizmus? Rešpektujeme každý názor na fungovanie spoločnosti a štátu, pokiaľ nikoho neuráža, nie je rasisticky a xenofóbny.

2. Aké je podľa Vás miesto cirkví a náboženských spoločností v demokratickom štáte a jeho politickom živote? Cirkvi a náboženské spoločnosti plnia niektoré dôležité úlohy, napr. pôsobia v rôznych charitatívnych projektoch, projektoch pre ľudí bez domova, seniorov, alebo opustené matky s deťmi.

3. Ste za odluku cirkvi od štátu? Ak áno, aký typ odluky pri financovaní cirkví uprednostňujete (asignačný model, cirkevná daň)? Áno. So zmenou financovania súhlasia aj cirkvi. Zmena financovania by mala zohľadňovať všetky súvislosti a byť spravodlivá.

4. Podporili by ste revíziu platných vatikánskych zmlúv? Ste za ratifikáciu ostatných? Na túto otázku nevieme jednoznačne odpovedať, preto vedieme dialóg s predstaviteľmi cirkvi, o. i. aj o odluke štátu od cirkvi.

5. Súhlasili by ste s obmedzením povinnej náboženskej výchovy na štátnych školách v prospech etickej a mediálnej výchovy? Dnes ma každý právo slobodného rozhodovania.

6. Súhlasíte s aktuálne platnou právnou úpravou ohľadom umelého prerušenia tehotenstva, alebo ste za jeho obmedzenie? Ak áno, do akej miery? V r.2009 poslanci NR SR Štefan Zelník (SNS ) a Ľudmila Mušková ( ĽS- HZDS) podali návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti v ktorom vytvorili priestor pre kvalifikované zváženie rozhodnutia o podstúpení interrupcie . Návrhom sa zaviedla trojdňová lehota, ktorou sa po poskytnutí kvalifikovaného poučenia vytvorí žene časový priestor na slobodné rozhodnutie. Žiadosti o umelé prerušenie majú klesajúcu tendenciu čo je pozitívny jav. Aktuálna právna úprava je dostačujúca.

7. Ste za uzákonenie registrovaného partnerstva osôb rovnakého pohlavia? SNS je proti.

8. Súhlasili by ste s uzákonením možnosti využitia eutanázie, v určitých predom jasne vymedzených prípadoch, napríklad v poslednom štádiu beznádejne smrteľnej choroby, ak pacient trpí veľkými bolesťami? Sme proti eutanázii, sú lieky ( analgetiká aj z radu opiátov) ktoré umožnia pacientovi v prípade aj ťažkého onkologického alebo iného smrteľného ochorenia dôstojné dožitie .

9. Súhlasíte s aktuálne platnou právnou úpravou ohľadom umelého oplodnenia, alebo ste za jeho obmedzenie? Ak áno, do akej miery? Súhlasíme so súčasnou platnou úpravou. Je veľa mladých manželstiev ktoré by chceli mať deti a nedarí sa im splodiť potomstvo. Sú to zodpovedné páry, ktoré sú rodinne založené, chcú sa starať a vychovávať deti, treba im pomôcť.


12. SMER – sociálna demokracia (SMER-SD)

02.03.2016 Bc. Ľubica Končalová, tlačový odbor strany SMER – sociálna demokracia

Ďakujeme za možnosť, ktorú ste nám dali, no strana SMER – SD sa nezúčastní.

 

18. Slovenská občianska koalícia (SKOK!)

29.02.2016 Martin Chren, poslanec SKOK!

1. Čo pre Vás znamená sekularizmus? To, čo je garantované aj v našej ústave, to, čo presadzovali už americkí founding fathers: že štát sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo a duchovné veci sa nemiešajú do politiky, sú od štátu striktne oddelené.

2. Aké je podľa Vás miesto cirkví a náboženských spoločností v demokratickom štáte a jeho politickom živote? Duchovné veci nemajú byť predmetom svetskej politiky.

3. Ste za odluku cirkvi od štátu? Ak áno, aký typ odluky pri financovaní cirkví uprednostňujete (asignačný model, cirkevná daň)? Jednoznačne áno. SKOK! je jediná strana, ktorá zákon o odluke cirkví od štátu aj predložila na rokovanie NR SR. Všetci ostatní o tom hovoria, ale nekonajú. Vieme si predstaviť rôzne modely, ale keďže našim cieľom je odluku naozaj presadiť, zvolili sme model asignačnej dane, ktorý funguje vo viacerých krajinách EÚ a má najväčšiu šancu, aby bol schválený.

4. Podporili by ste revíziu platných vatikánskych zmlúv? Ste za ratifikáciu ostatných? Slovensko sa nemá viazať Vatikánskymi zmluvami. Otázku, či je možné vypovedať základnú zmluvu so Svätou stolicou intenzívne študujeme. Nie sme za prijatie ďalších čiastkových zmlúv.

5. Súhlasili by ste s obmedzením povinnej náboženskej výchovy na štátnych školách v prospech etickej a mediálnej výchovy?
Nevadí nám možnosť voľby, pokiaľ takáto možnosť skutočne existuje. Žiadne deti však nemôžu byť diskriminované len preto, že si väčšina rodičov zvolí náboženskú výchovu, a na etickú výchovu nie je dosť prihlásených detí.

6. Súhlasíte s aktuálne platnou právnou úpravou ohľadom umelého prerušenia tehotenstva, alebo ste za jeho obmedzenie? Ak áno, do akej miery?
Súčasný systém funguje, počet interrupcií výrazne klesá aj bez zásahov štátu. Sprísnenie v tejto oblasti by spôsobilo viac škody, problémov a smútku, než prínosov. Naopak, aj z judikatúry ústavného súdu štát nemá právo obmedzovať práva ženy. “Talibanizáciu” slovenskej politiky cez rôzne aktivity Aliancie za rodinu, a vyhlásenia, ktoré podpísali kandidáti strán Sieť, OĽaNO, SNS, Sme rodina a ďalších, vnímame ako veľké nebezpečenstvo. Už dnes je v parlamente 8 z 10 poslancov z konzervatívnych strán SMER, KDH a ich ideologických klonov. Túto nerovnováhu treba zvrátiť.

7. Ste za uzákonenie registrovaného partnerstva osôb rovnakého pohlavia?
Áno. Sú oblasti, v ktorých je potrebné, aby štát dobre fungoval (kvalitné podnikateľské prostredie, dobré verejné služby), a naopak, sú oblasti, ako intímne a rodinné vzťahy, do ktorých sa štát nemá miešať. Štát má poskytovať nediskriminačné podmienky pre všetkých ľudí. SKOK! preto presadzuje prijatie zákona o životnom partnerstve.

8. Súhlasili by ste s uzákonením možnosti využitia eutanázie, v určitých predom jasne vymedzených prípadoch, napríklad v poslednom štádiu beznádejne smrteľnej choroby, ak pacient trpí veľkými bolesťami?
Áno.

9. Súhlasíte s aktuálne platnou právnou úpravou ohľadom umelého oplodnenia, alebo ste za jeho obmedzenie? Ak áno, do akej miery?
Súhlasíme s platnou právnou úpravou. SKOK! bola jediná strana, ktorá sa intenzívne postavila proti návrhu zákona z dielne poslancov KDH, ktorí presadzovali, aby žena, lekár a otec dostali za umelé oplodnenie 12 rokov basy. Tieto návrhy patria do 16teho storočia. SKOK! spustil aj kampaň www.nechcemdobasy.sk, a samotní poslanci KDH tvrdia, že vďaka našej kampani klesli ich preferencie (z čoho máme radosť, a dúfame, že nás liberálni voliči podporia v sobotných voľbách, aby sme ďalej mohli byť silnou a jedinou fungujúcou protiváhou konzervatívnych strán).


20. #SIEŤ

01.03.2016 Silvia Hudáčková, Vedúca sekretariátu pracovných skupín, #SIEŤ

1. Čo pre Vás znamená sekularizmus? Ideologické, inštitucionálne a finančné oddelenie cirkví od fungovania štátu.

2. Aké je podľa Vás miesto cirkví a náboženských spoločností v demokratickom štáte a jeho politickom živote? Rešpektujeme kresťanstvo aj ako jeden z hlavných pilierov, na ktorých stojí naša dnešná moderné liberálne demokracie. Tvorba národných štátov obmedzila vplyv cirkvi na štát. Prejavila sa centralizáciou vzdelávania, sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Mnohé funkcie cirkvi v týchto oblastiach zostali zachované vzhľadom na vysoký počet veriacich, ktorý tieto služby využívajú.

3. Ste za odluku cirkvi od štátu? Ak áno, aký typ odluky pri financovaní cirkví uprednostňujete (asignačný model, cirkevná daň)? Áno. Odluku cirkví od štátu už na inštitucionálnej a ideologickej úrovni máme a treba ju dokončiť aj na úrovni financovania cirkví. Dnes odluku cirkví od štátu už na inštitucionálnej a ideologickej úrovni máme a treba ju dokončiť aj na úrovni financovania cirkví spravodlivým majetkovým vyrovnaním.

4. Podporili by ste revíziu platných vatikánskych zmlúv? Ste za ratifikáciu ostatných? Nie. #Sieť nebude tieto témy nastoľovať, nie je to súčasťou nášho programu.

5. Súhlasili by ste s obmedzením povinnej náboženskej výchovy na štátnych školách v prospech etickej a mediálnej výchovy? Rodičia a ich deti majú mať rovnakú možnosť výberu medzi týmito predmetmi.

6. Súhlasíte s aktuálne platnou právnou úpravou ohľadom umelého prerušenia tehotenstva, alebo ste za jeho obmedzenie? Ak áno, do akej miery? #Sieť vznikla na idey, že štát a politici nemajú ľuďom hovoriť, ako majú žiť, pretože tí majú dosť vlastného rozumu. #Sieť ako strana nebude tieto témy nastoľovať ani nebude hovoriť svojim kandidátom, členom a voličom, čo si o týchto otázkach majú myslieť.

7. Ste za uzákonenie registrovaného partnerstva osôb rovnakého pohlavia? Platí rovnaká odpoveď ako pri predchádzajúcej otázke.

8. Súhlasili by ste s uzákonením možnosti využitia eutanázie, v určitých predom jasne vymedzených prípadoch, napríklad v poslednom štádiu beznádejne smrteľnej choroby, ak pacient trpí veľkými bolesťami? Nie, #Sieť nebude túto tému prinášať.

9. Súhlasíte s aktuálne platnou právnou úpravou ohľadom umelého oplodnenia, alebo ste za jeho obmedzenie? Ak áno, do akej miery? #Sieť nebude túto tému ani kultúrne vojny prinášať do politiky.

 

2121. Strana maďarskej komunity (SMK-MKP)

22.02.2016 József Berényi, predseda SMK

1. Čo pre Vás znamená sekularizmus? Je to rozhodovanie o svetských veciach vylúčením cirkvi, ale aj masové odvrátenie sa od náboženských ideí.

2. Aké je podľa Vás miesto cirkví a náboženských spoločností v demokratickom štáte a jeho politickom živote? SMK je konzervatívna strana, väčšina jej členov uznáva kresťanské hodnoty. V demokratickom štáte má cirkev dôležitú úlohu, hlavne v zmysle mimoriadne potrebného dobra človeka k človeku, čo by sme mohli nazvať aj morálkou.

3. Ste za odluku cirkvi od štátu? Ak áno, aký typ odluky pri financovaní cirkví uprednostňujete (asignačný model, cirkevná daň)? Áno, sme za odluku cirkvi od štátu. Avšak ešte stále neprebehla diskusia medzi štátom a cirkvami, nie je nám jasný praktický dosah takéhoto opatrenia.

4. Podporili by ste revíziu platných vatikánskych zmlúv? Ste za ratifikáciu ostatných? V tejto chvíli si nemyslím, že vatikánske zmluvy by bolo potrebné revidovať, treba ich dodržiavať. Avšak v prípade potreby sa dá každá zmluva zmeniť, podľa požiadavky jednej alebo druhej strany.

5. Súhlasili by ste s obmedzením povinnej náboženskej výchovy na štátnych školách v prospech etickej a mediálnej výchovy? Náboženská výchova je v školách povinne voliteľný predmet v alternatíve s etickou výchovou. Nemyslím si, že by ju bolo treba obmedziť. Rodičia sa majú rozhodnúť, ktorý predmet si pre svoje dieťa vyberú.

6. Súhlasíte s aktuálne platnou právnou úpravou ohľadom umelého prerušenia tehotenstva, alebo ste za jeho obmedzenie? Ak áno, do akej miery? Súčasný legislatívny stav považujem za vyhovujúci, aj keď táto otázka rozdeľuje spoločnosť. Osobne som principiálne proti prerušeniu tehotenstva.

7. Ste za uzákonenie registrovaného partnerstva osôb rovnakého pohlavia? Nie. Neuzatváram sa však pred tým, aby sme riešili praktické problémy partnerov rovnakého pohlavia, pretože takéto problémy tu sú, a nemôžu sa zametať pod koberec.

8. Súhlasili by ste s uzákonením možnosti využitia eutanázie, v určitých predom jasne vymedzených prípadoch, napríklad v poslednom štádiu beznádejne smrteľnej choroby, ak pacient trpí veľkými bolesťami? V zásade som proti eutanázii, pretože človek nemôže rozhodovať o živote alebo smrti niekoho iného.  Dnes sú už však štáty, kde je eutanázia v krajných prípadoch povolená. Diskusie o týchto prípadoch a skúsenosti z nich sú zaujímavé a hodné aj našej pozornosti.

9. Súhlasíte s aktuálne platnou právnou úpravou ohľadom umelého oplodnenia, alebo ste za jeho obmedzenie? Ak áno, do akej miery? Skôr súhlasím so súčasnou platnou právnou úpravou ohľadom umelého oplodnenia. Vznik života je dnes už aj otázkou lekárskej vedy.

 

22. Priama demokracia (PD)

22.02.2016 Gabriel Karácsony, Prezident strany PD

Uvedené spektrum otázok, je mimo programového zamerania našej strany, preto sa nimi ako strana špeciálne nezaoberáme. Niektoré problematiky sú celospoločensky citlivé a je ťažko odhadnúť, aká je prevažujúca mienka v spoločnosti. Preto strana PRIAMA DEMOKRACIA presadzuje myšlienky sfunkčnenia spravodlivého referendového systému, v rámci ktorého bude možné spoločensky objektívne rozhodovať aj o veciach, ktoré sa týkajú Vami položených otázok a tém.

 

23. Sloboda a Solidarita (SaS)

02.03.2016 Martin Poliačik, poslanec NR SR

1. Čo pre Vás znamená sekularizmus? Sekularizmus je typ myslenia, ktoré presadzuje riadenie spoločnosti na základe iných myšlienok ako zjavených právd hlásaných náboženstvami.

2. Aké je podľa Vás miesto cirkví a náboženských spoločností v demokratickom štáte a jeho politickom živote? Jeho miesto je v súkromnom živote jej občanov, v kultúre, charite.

3. Ste za odluku cirkvi od štátu? Ak áno, aký typ odluky pri financovaní cirkví uprednostňujete (asignačný model, cirkevná daň)? Sme za systémovú a plošnú odluku cirkví, nielen finančnú. Preferujeme asignačný model.

4. Podporili by ste revíziu platných vatikánskych zmlúv? Ste za ratifikáciu ostatných? Sme za výrazné okresanie vatikánskych zmlúv a ich úpravu na úroveň iných štandardných zmlúv Vatikánu a európskych krajín.

5. Súhlasili by ste s obmedzením povinnej náboženskej výchovy na štátnych školách v prospech etickej a mediálnej výchovy? Áno, sme za to, aby sa z náboženskej výchovy stal nepovinne voliteľný predmet a v oblasti svetonázorov posilniť etiku a náuku o spoločnosti.

6. Súhlasíte s aktuálne platnou právnou úpravou ohľadom umelého prerušenia tehotenstva, alebo ste za jeho obmedzenie? Ak áno, do akej miery? Súhlasíme so súčasným stavom.

7. Ste za uzákonenie registrovaného partnerstva osôb rovnakého pohlavia? Áno, rovnakého aj rôzneho pohlavia.

8. Súhlasili by ste s uzákonením možnosti využitia eutanázie, v určitých predom jasne vymedzených prípadoch, napríklad v poslednom štádiu beznádejne smrteľnej choroby, ak pacient trpí veľkými bolesťami? Áno, pripúšťame takú možnosť upraviť v legislatíve.

9. Súhlasíte s aktuálne platnou právnou úpravou ohľadom umelého oplodnenia, alebo ste za jeho obmedzenie? Ak áno, do akej miery? Súhlasíme so súčasným stavom.

Kategórie: Aktivity

Štítky: