Odpovede pre Trend.sk k našej petícii

Tešíme sa, že našu petíciu na stránke www.financovaniecirkvi.sk proti ďalšiemu navyšovaniu štátneho príspevku pre cirkvi si všimla aj redakcia portálu Trend.sk, ktorá nám poslala niekoľko otázok. Za OZ ETHOS vyjadrenia poskytol predseda združenia, Andrej Lúčny.

V petícii vyzývate poslancov, aby neschválili návrh novely zákona č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností. V čom vidíte hlavné riziká novely?

Okrem ďalších neplánovaných miliónov zo štátneho rozpočtu (v roku 2024 o 4 098 396 €, v roku 2025 o 9 715 731 € a v roku 2026 o 14 711 436 €) pre cirkvi, ktoré niekde budú chýbať, vidíme riziko v trende, že štát bude platiť cirkvám akékoľvek náklady bez ohľadu na to, ako bude do budúcnosti klesať počet veriacich. Posledné dve sčítania obyvateľov ukázali, že počet členov cirkví dlhodobo klesá, viaceré cirkvi sa výrazne počtom ľudí zredukovali – napríklad Rímskokatolícka cirkev prišla za posledných 10 rokov o 300-tisíc veriacich. Kvôli absurdnému zákonu o financovaní cirkví sa im však každoročný finančný príspevok napriek tomu nezníži ani o cent, ba dokonca im financie aj bez tejto novely narastú. Aktuálny návrh má cirkvám garantovať ešte rýchlejší nárast finančného príspevku. Podstatou novely je, aby sa automatické navyšovanie odvodzovalo nie od navyšovania platu štátnych zamestnancov, ale od rastu priemernej mzdy v hospodárstve. Považujeme to za nespravodlivé nielen voči neveriacim, ale aj voči štátnym zamestnancom. Iné subjekty, napríklad vysoké školy, štát bežne tlačí k redukcii počtu prevádzok a zamestnancov… Prečo by cirkvi mali byť výnimkou?

V čom sú podľa Vás cirkvi uprednostňované v rámci financovania od štátu (koľko peňazí dostanú tento rok, kompenzácie za energie, ďalšie dotácie …)?

V roku 2023 dostanú cirkvi napriek klesajúcemu počtu veriacich vyše 57 miliónov eur od štátu, čo je až o 5 miliónov viac ako minulý rok. Navyše dostali aj kompenzáciu vysokých cien elektriny a plynu, ktoré iné organizácie nedostali. Okrem toto štát dlhodobo platí učiteľov náboženstva v základných školách, teologické fakulty, prispieva na cirkevné kultúrne pamiatky, cirkevné školy, cirkevné zariadenia sociálnych služieb a poskytuje cirkvám množstvo ďalších priamych a nepriamych dotácií, ktoré prakticky nie je možné presne vyčísliť. Cirkvi majú zákonom garantovanú valorizáciu svojej položky v štátnom rozpočte (a súčasný návrh žiada rýchlejšie tempo tejto valorizácie), zatiaľ čo iné subjekty nič také nepoznajú a ich rozpočty sú neraz i krátené.

Ako by mali byť financované registrované cirkvi na Slovensku? Preferujete úplnú finančnú odluku cirkví od štátu – ako by to malo vyzerať v praxi?

Podľa nášho názoru by sa cirkvi mali financovať samy z členských príspevkov a dobrovoľných darov. Sme za úplnú finančnú odluku od štátu, podporujeme však každú zmenu, ktorá by znamenala zlepšenie oproti súčasnému stavu. Nebránime pritom cirkvám uchádzať sa o štátne dotácie na konkrétne projekty, ktoré ale budú musieť aj zrealizovať a obhájiť – podobne ako občianske združenia.

Čo momentálne najviac bráni diskusii o odluke cirkvi od štátu? Na čom táto diskusia najčastejšie zlyháva, hoci podľa Ústavy SR sme sekulárny štát?

Nie je politická vôľa. Biskupom vyhovuje súčasný stav, kedy každý rok len tak automatický dostávajú obrovskú čiastku peňazí od štátu a väčšine politikov to zrejme vyhovuje tiež. Okrem SaS a PS žiadna z politických strán, ktoré majú šancu dostať sa do parlamentu, odluku nerieši. Občanov bez vierovyznania a náboženské menšiny dlhodobo ignorujú. Len výnimočne sa nájdu predstavitelia cirkvi, ktorí odluku podporujú a vidia v nej aj nástroj na morálnu očistu cirkvi.

Aké fungujúce príklady zo zahraničia možno vidieť ako inšpiráciu (kde sa podarilo oddeliť cirkev od štátu) pre Slovensko?

V zahraničí existujú rôzne modely financovania cirkví. V niektorých krajinách funguje daňová asignácia, kde daňovník môže pripísať určité percento z daní z príjmu niektorej cirkvi. V Bavorsku platia členovia cirkví cirkevnú daň, v Rakúsku existuje systém obligatórneho cirkevného príspevku. Za ideálne riešenie považujeme samofinancovanie cirkví z dobrovoľných darov a členských príspevkov bez toho, aby sa na tom akýmkoľvek spôsobom podieľal štát, podobne ako je to vo väčšine departmentov Francúzska.

Čítajte viac na Trend.sk

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , , , ,