Občania vyzvali Záborskú, aby odstúpila

Tlačová správa

Vyše dvanásťtisíc podpisov pod petíciu s výzvou na odstúpenie obdržala splnomocnenkyňa vlády pre slobodu vyznania a presvedčenia Anna Záborská. Petíciu jej odovzdali aktivisti z občianskych združení ETHOS a Inštitút ľudských práv.

8. septembra 2022 uplynul presne rok odvtedy, čo na Slovensku vznikla nová funkcia splnomocnenkyne vlády pre ochranu slobody vierovyznania, ktorou vláda poverila Annu Záborskú. Už vtedy sa ozývali hlasy, že jej nominácia je vzhľadom na jej fanatické náboženské postoje – vyjadrené opakovaným snažením o presadenie rôznych zákazov formu zákonov – výsmechom formálneho obsahu tejto funkcie. Anna Záborská sa počas svojej dlhej politickej kariéry nikdy netajila vyhranenými a prísne konfesionálnymi postojmi, ktorých presadzovania sa nevzdala ani pri pôsobení vo funkcii, v ktorej by mala dbať o práva občanov rôznej viery a presvedčenia. Namiesto toho vždy chránila výhradne privilégiá katolíckej cirkvi, a to v miere šokujúcej aj mnohých katolíkov. K čomu taká ochrana vedie, videli sme v poslednej dobe na alarmujúcich prípadoch prakticky beztrestného zneužívania detí katolíckymi kňazmi.

Zástupkyňa Inštitútu ľudských práv Lýdia Kokavcová uviedla, že bezprostredným podnetom pre spustenie spomínanej petície bolo prejavenie absolútnej neznalosti Ústavy SR zo strany Záborskej, keď si – na podporu svojho nesprávneho vnímania protestu proti homofóbnemu biskupovi Haľkovi na festivale Pohoda ako prejavu neznášanlivosti voči katolíckej cirkvi – vymyslela ústavné právo na spoveď.  

Avšak organizátori petície zobrali v úvahu aj jej ročné pôsobenie v úrade, ktorý podľa svojho štatútu má chrániť „slobodu vierovyznania alebo presvedčenia“ a realizovať „systémové opatrenia“ na ich ochranu. Na Slovensku je v tomto smere viacero problémov, ktoré by si systémové opatrenia naozaj zaslúžili. Zákon o registrácii cirkví je vytvorený tak, aby prakticky znemožnil registrovanie akejkoľvek novej cirkví, hoci má aj niekoľkonásobne viac členov ako niektoré už registrované cirkvi. Tento problém Záborskú žiadali riešiť napríklad starokatolíci, avšak v tejto oblasti neurobila absolútne nič. Návrh na zmenu zákona o registrácii cirkví, ktorý v parlamente predložil poslanec Tomáš Valášek, odmietla podporiť. Na diskrimináciu náboženských menšín pritom už poukázali aj bývalá ombudsmanka Mária Patakyová a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.

Na druhej strane sa Záborská neustále zviditeľňuje návrhmi zákonov, ktoré sú založené na náboženských dogmách a odporujú názorom odborníkov. Predložila a podporila niekoľko návrhov na zákaz či sprísnenie interrupcií, chcela, aby kňazi byli zákonom považovaní za zdravotníkov a zrušila odborníkmi zavedenú tranzíciu pohlavia bez povinnosti kastrácie. Facebooková stránka nového úradu splnomocnenkyne od začiatku oveľa viac pripomína nový komunikačný kanál Konferencie biskupov Slovenska a ďalších rímskokatolíckych organizácií, než nestranný a nezávislý štátny úrad.

Na najbližšej schôdzi predkladá do parlamentu zákaz dúhových vlajok na štátnych budovách. Ako uviedol predseda občianskeho združenia ETHOS Andrej Lúčny, ktoré je spolkom sekularistov, tento návrh sa ich bytostne dotýka, lebo na prvý pohľad môže mnohým pripadať ako sekulárny. „Avšak hoci sekularizmus môže byť prísnejší a menej prísny, nemožno v jeho mene zakazovať príležitostné vyvesenie vlajky a zároveň schvaľovať trvalú inštaláciu kaplniek v budovách ministerstiev, ako to robí Anna Záborská“, dodáva.

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , , , ,