Nezmyselné referendum

Napriek tomu, že Aliancia za rodinu sa neustále oháňa slovami ako právo, sloboda a demokracia, ich snaha nemá s týmito slovami takmer nič spoločné. Napriek tomu, že si zvolili ako nástroj na presadzovanie svojich záujmov referendum, jeden zo základov demokracie.

Žijeme v krajine, ktorá má v prvom článku ústavy nasledujúce základné princípy:

(1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo. 

(2) Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.


To v podstate odsudzuje toto referendum na neúspech, pretože je založené na náboženskej ideológií a odporuje medzinárodným zmluvám, ale to očividne našim veriacim spoluobčanom nebráni vyhadzovať množstvo peňazí na túto nezmyselnú antikampaň a boj proti homosexuálom namiesto skutočného pomáhania rodinám. Pozrime sa teda na jednotlivé otázky z referenda.

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

Hneď prvá otázka je úplne nezmyselná. Neviem, odkedy sa ústava stala aj výkladovým slovníkom slovenského jazyka, ale Aliancia za rodinu ju tak očividne berie. Manželstvo je slovo, význam slov sa vyvíja, a tak to, aké slovo čo označuje, nie je možné definovať ústavou. Ale toto samozrejme nebránilo našim politikom aby to tam dali: “Manželstvo je jedinečným zväzkom jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru.”

Síce neviem, čo to mení na tom, či teraz môžem slovo manželstvo používať na označenie zväzku medzi dvoma mužmi alebo dvoma ženami. Keď označím dvoch homosexuálov zosobášených v krajine, kde je to možné, za manželov, tak som porušil ústavu? Nie som ústavný právnik, takže by mi to niekto mohol vysvetliť. Možno by sme tiež mali zakázať prenajímať manželské apartmány v hoteloch niekomu inému ako na Slovensku v katolíckych kostoloch zosobášeným mužom a ženám, len pre istotu?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

Takže skupine osôb rovnakého pohlavia nemôže byť zverená výchova detí. Vzhľadom na to, že katolíci dlhé storočia prevádzkovali sirotince, ktoré boli vedené mníchmi resp. mníškami by som čakal od našich veriacich spoluobčanov väčšie porozumenie.

Rovnako budeme musieť zaviesť rodové kvóty na internáty a školy, aby sa nestalo, že všetci vychovávatelia alebo učitelia budú ženy alebo muži, lebo by deti boli vychovávané osobami rovnakého pohlavia, čo je samozrejme neprijateľné. Nehovoriac o detských domovoch.

Povedzme si to na rovinu, Aliancii za rodinu a jej sympatizantom vôbec nevadí, že sú deti vychovávané osobami rovnakého pohlavia. Im vadí len to, že takýto pár osôb rovnakého pohlavia má spolu partnerský vzťah. Ten však priamo zakázať nemôžu, a tak sa snažia týmto párom aspoň čo najviac skomplikovať život.

3. Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré sú právnymi normami k 1.3.2014 priznané iba manželstvu a manželom (najmä uznanie, registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)?

Tretia otázka v podstate spája a dopĺňa predchádzajúce dve. Ale zatiaľ čo slovníková definícia v prvej otázke je nezmyselná, v tretej jasne popisujú, o čo im ide – čo najviac skomplikovať život tým, ktorí nežijú podľa predstáv katolíckej cirkvi.

Čo slobodné matky s deťmi? Alebo nedajbože slobodný otec so synom? Takéto spolužitie si žiadnu osobitnú ochranu alebo práva si nezaslúži? Takýmto ľuďom treba odobrať všetky prídavky na deti, vdovcovské dôchodky a iné sociálne výhody?

Zákaz osvojenia si dieťaťa druhým manželom rodiča ukazuje podľa mňa na to, ako im vadia hlavne gejovia. Nenapísali tam totiž druhou manželkou rodiča. A prečo vôbec použili slovo „manžel“, keď sa tým môže podľa nich označovať len zväzok muža a ženy? Čakal by som, že zostanú konzistentní dlhšie ako tri otázky, ale asi som ich precenil.

4. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Teraz sa dostávame ku vzdelaniu. Takže účasť na vyučovaní bude možné obmedziť rodičmi alebo deťmi. Ale prečo len pri sexuálnej výchove a eutanázií? Prečo nie pri biológií, zemepise, dejepise? Prečo takáto selekcia?

Dajme tomu, že budú môcť obmedziť účasť na vyučovaní. A čo také testovanie? Nebudú mať deti, čo sa nebudú zúčastňovať vyučovania, problém s testami? Čo právo dieťaťa na vzdelanie?

Neviem, či sa ľudia podporujúci toto referendum cítia byť natoľko neschopnými rodičmi, že sa boja, že sexuálna výchova alebo rozprávanie o eutanázií poškodí ich deti. Boja sa, že im svoj postoj nebudú vedieť dostatočne obhájiť? To sa asi boja správne. Ale za to, že rodičia nevedia obhájiť svoje názory, by nemali trpieť ich deti.

Kategórie: Názory

Štítky: , , , , ,