Nevpustime dogmu do európskeho výskumu

Európska Humanistická Federácia (EHF) začala v júni minulého roka veľkú kampaň na odstránenie obmedzení náboženskej povahy z európskej politiky v oblasti výskumu.

EHF vydalo vyhlásenie, v ktorom pozýva vedcov a ostatných na podporu, a vysvetľuje ich politiku a aktuálne postavenie k problému:

• Etický rámec pre „Horizon 2020“ a v širšom slova zmysle pre výskum v Európe by mal spočívať na zdieľaných hodnotách a nie na dogme. Preto je potrebné podporovať všetky vedecké možnosti na základe cieľov výskumu a nie ich vopred vylúčiť na základe náboženského vyznania.
• EÚ by mala prijať menej obmedzujúci a ambicióznejší prístup k financovaniu výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek (hESC).
Z tohto dôvodu EHF nalieha, aby:
• Pokiaľ to povoľujú vnútroštátne právne predpisy, EÚ by mala umožniť financovanie vytvorenia nových hESC línií z “nepoužitých” embryí vytvorených pre in vitro oplodnenie. To znamená upustenie od kompromisu z roku 2006, podľa ktorého Európska komisia “nebude Regulačnému výboru predkladať návrhy projektov obsahujúce výskumné aktivity, ktoré ničia ľudské embryá, vrátane obstarávania kmeňových buniek”.
• Ak je to vhodné, a kde je to povolené, EÚ by mala umožniť európske financovanie vytvárania ľudských embryí na výskumné účely alebo obstarávanie kmeňových buniek (vrátane na jadrový prenos somatických buniek). Vyžaduje si to zmenu a doplnenie článku 16 návrhu Komisie.
• EÚ by mala odbremeniť výskumníkov hESC od administratívnej záťaže a obmedziť netransparentnosť etických posudkov.

EÚ by mala podporovať verejnú diskusiu o problematike ľudských embryonálnych kmeňových buniek, poskytujúc presné informácie ako základ pre diskusiu zapadajúcu do rámca našej pluralistickej spoločnosti. To znamená úpravu článku 22 návrhu Európskej komisie.

Túto kampaň je potrebné vnímať v rámci politiky EHF v oblasti náboženstva v spoločnosti.

zdroj: humanistfederation.eu

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , , , , , ,