Nebudeme ticho! Protest proti klerikalizmu a obmedzovaniu práv žien

V tohtoročných parlamentných voľbách sa do parlamentu, aj na slovenské pomery, dostalo nezvyčajne veľa kresťanských fundamentalistov. Významnú časť z nich priviezol Matovič na svojej kandidátke napriek tomu, že OĽaNO, ale aj ostatné strany súčasnej vládnej koalície, volili väčšinovo liberálne a centristicky zmýšľajúci ľudia.

Ďaľšia skupina okolo poslanca Kuffu sa prekrúžkovala na kandidátke fašistov z Kotlebovej strany. Namiesto toho, aby riešili problémy tejto krajiny, venujú sa ich ideologickej agende, naviazanej na kresťanské učenie. Tá je do veľkej miery nekompatibilná so sekulárnou podstatou Slovenskej republiky, definovanej v ústave.

Až 4 rôzne útoky na reprodukčné práva na jednej schôdzi

V utorok, 7. júla, sa začína schôdza Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa koná v čase globálnej pandémie a narastajúcich existenčných a sociálnych problémov. Náboženskí fundamentalisti napriek tomu riešia obmedzenie práv žien. Naraz predložili až 4 návrhy na zákaz alebo sprísnenie interrupcií.

Zákaz interrupcií je umelo nastolená téma a väčšina ľudí na Slovensku nechce zmenu tejto legislatívy. Napriek tomu, primárne na objednávku katolíckej cirkvi a aktivistických kresťanských organizácii, sa veľká skupina poslancov snaží zmeniť súčasný zákon.

Počet interrupcií na Slovensku je najnižší v histórii a každý rok klesá. Táto legislatívna aktivita má za cieľ primárne zviditeľnenie dotyčných poslancov a nabúranie liberalizácie spoločnosti, ktorej sa obávajú. Týmto spôsobom dlhodobo odvracajú pozornosť od skutočných problémov krajiny, ktoré nevedia riešiť, a sústreďujú sa na presadzovanie svojej náboženskej dogmy.

Návrhy založené na dogmách namiesto faktov

Potvrdzuje to aj výrok poslankyne Záborskej: „Napriek množstvu deklaratórnych kresťanov v parlamente, sme za 30 rokov potratový zákon nedokázali zmeniť. Dokážeme to teraz? Nájde sa dosť kresťanov v parlamente? Mam nádej, že to tak bude. Musíme ísť krok za krokom.“ Záborská otvorene pomenovala, že chce presadiť zákon na základe náboženskej príslušnosti a nie na základe faktov alebo demokratickej objednávky.

Výskumy z celého sveta pritom dlhodobo ukazujú, že zákazy neznížia počet interrupcií – iba ich odsunú do ilegality – čo vedie k zdravotným rizikám a úmrtiam žien. Ak by predkladateľom išlo o skutočné zníženie počtu interrupcií, sústredili by sa na spôsoby, ktoré preukázateľne znižujú mieru neželaných tehotenstiev a následných interrupcií – sexuálnu výchovu a antikoncepciu. Paradoxne však proti týmto – preukázateľne funkčným – riešeniam dlhodobo bojuje rovnaká skupina poslancov, aktivistov a zástupcov cirkví.

Nepremyslené sprísnenie či zákaz interrupcií má veľké dopady a dotýka sa všetkých. Porušovanie práv viac ako polovice populácie na základe náboženskej ideológie nemôže mať v sekulárnom štáte v 21. storočí svoje miesto.

Ak chce štát znížiť už tak klesajúci počet interrupcií, mal by sa zamerať na kvalitnú sexuálnu výchovu, dostupnú antikoncepciu, podporovanie a prevádzkovanie poradenských centier a najmä zlepšiť sociálne a ekonomické podmienky matiek. Tak, aby boli napríklad aj slobodné matky schopné uživiť seba a dieťa. To by si však vyžadovalo úsilie a systematickú prácu, čo je ťažšie, než jednoducho zakázať interrupcie zákonom a potom sa tváriť, že neexistujú.

ETHOS preto, ako sekulárna a humanistická organizácia, podporuje protestnú akciu Nebudeme ticho, ktorú organizujú združenia Možnosť voľby, Aspekt a Povstanie pokračuje. 7. júla o 17.30 sa stretneme na Námestí SNP v Bratislave. Nebudeme sa nečinne prizerať, ako nám náboženskí fundamentalisti berú naše práva!

Udalosť na Facebooku: https://www.facebook.com/events/194240438602781/

Kategórie: Stanoviská

Štítky: , , , , , , , ,