Na obranu liberálnej demokracie

Občianske združenie Ethos ako sekulárne združenie zásadne odmieta vyjadrenia poslanca Milana Krajniaka. Jeho spiatočnícky a odmietavý postoj k humanizmu, osvietenstvu a liberálnej demokracii je smutnou vizitkou poslanca Národnej rady. Je nepochybné, že myšlienky osvietenstva, humanizmu a Francúzskej revolúcie sú trvalým odkazom pre celú našu civilizáciu.

Kresťanské hodnoty sú dávno implementované do Ústavy SR spolu s ostatnými rovnocennými hodnotovými svetonázormi. Neustále dožadovanie sa nadradenosti istej skupiny, rasy či náboženstva prinieslo vždy len civilizačné katastrofy. Hodnoty občianskej spoločnosti je preto nutné budovať na právach jednotlivca a nie na nadprávach náboženskej skupiny. Spravodlivosť musí byť dostupná pre všetkých, tak ako aj rovnoprávne postavenie voči štátu. Práve preto je dôležité sústrediť naše snahy na čo najširšiu sekularizáciu spoločnosti, ktorá vďaka náboženskej neutralite zabezpečuje rovnaké postavenie pre všetkých obyvateľov bez ohľadu na ich národnosť, rasu či svetonázor. Vyjadrenia pána poslanca Krajniaka v tomto kontexte vnímame len ako politické diletantstvo postavené na osobnej náboženskej predpojatosti, neznalosti histórie a spoločenských pomerov.

Kategórie: Stanoviská

Štítky: , , , ,