Medzinárodné spojenectvo náboženských fundamentalistov

Samozvaní križiaci v slovenskej vláde nám robia hanbu už aj na medzinárodnej scéne. Odmietajú ľudskoprávne dokumenty, ktoré presadzuje Európska únia, a postupne sa nás ako krajinu snažia posunúť do spolku, v ktorom rozhodne nechceme byť.

Deklarácia proti právam žien

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak, ktorý pred časom odstúpil zo svojej funkcie, len aby sa vzápätí opäť do nej vrátil, naďalej pokračuje v presadzovaní svojej vlastnej náboženskej agendy. Koncom apríla mal prejav na medzinárodnej konferencii, ktorá podporila kontroverzný dokument – Ženevskú konsenzuálnu deklaráciu. Tento dokument, ktorý sa údajne zasadzuje za „ochranu rodiny a života“, je v skutočnosti namierený najmä proti právam žien.

Jeho cieľom je príprava pôdy pre ich trestanie za ukončenie tehotenstva a stíhanie za interrupcie v zahraničí, ako aj zneviditeľňovanie alebo dokonca prenasledovanie LGBT ľudí. Podpísali ju predovšetkým autoritárske, teokratické a ultrakonzervatívne vlády na celom svete, napríklad Sudán, Bahrajn, Uganda, Pakistan, Spojené arabské emiráty, Saudská Arábia alebo Bielorusko. Z krajín EÚ sa pridali jedine Poľsko a Maďarsko.

Slovensko nie je signatárom tejto deklarácie a preto považujme za neprijateľné, že Krajniak vystúpil na oficiálnej akcii na jej podporu. Nevystúpil tam ako súkromná osoba, ale ako minister vlády Slovenskej republiky a ako taký je povinný reprezentovať oficiálne postoje SR.

Ordo Iuris buduje globálnu sieť

Konferenciu organizoval poľský Inštitút právnej kultúry Ordo Iuris – spolok ultrakonzervatívnych právnikov, ktorý pretláča svoju agendy v celom stredoeurópskom regióne. Už dlhší čas existuje veľmi vplyvná medzinárodná sieť organizácií náboženských fundamentalistov a klérofašistov. Odstraňujú liberálne hodnoty, sprísňujú zákony, menia jazyk diskusií, obsadzujú kľúčové pozície a budujú politický vplyv.

Keďže v USA občianske združenia nemusia dokladovať pôvod darov, z USA do strednej Európy prichádzajú obrovské toky peňazí určené na boj proti ľudským právam a sekulárnemu charakteru štátov. U niektorých našich „kresťanských“ aktivistov a politikov zrejme našli horlivé prijatie. Veľké peniaze získava globálna sieť fundamentalistov aj fundraisingom, predajom reklamných predmetov a ukazuje sa, že veriacich oslovuje aj dezinformáciami.

Záborská opäť zasahuje

Okrem Krajniaka vystúpila na hore uvedenej konferencii aj poslankyňa Anna Záborská, ktorej ústrednou agendou sa stalo obmedzovanie práv žien, najmä v otázkach interrupcií a antikoncepcie. Možnosť zasahovať do ich osobnej integrity nadradzuje aj nad politické dohody. Najnovšie spolu so svojimi straníckymi kolegami predložila návrh, o ktorom vôbec neinformovala koaličných partnerov a tak opäť raz porušila koaličnú zmluvu.

Návrh sa týka správy, ktorú vypracoval chorvátsky europoslanec Predrag Matič a ktorá okrem iného apeluje na štáty EÚ, aby ženám umožnili prístup k antikoncepcii a bezpečnej interrupcii, čo sa skupine poslancov okolo Záborskej nepáči. Chce, aby slovenský parlament tomu európskemu pripomenul, „že otázky týkajúce sa zdravotnej politiky a vzdelávania sú v kompetencii národných štátov“. Správa pritom nijakým spôsobom nemôže zasahovať do právnych systémov členských štátov.

Záborská sa snaží vytvárať dojem, že prístup žien ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti v oblasti antikoncepcie a interrupcií je kultúrno-etická otázka a že vláda má právo určovať, či ženy na Slovensku k nim budú alebo nebudú mať prístup. V skutočnosti to tak nie je. Povinnosť umožniť ženám prístup k týmto službám vyplýva z medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov, je ukotvená v Ústave SR a v demokratických hodnotách, ku ktorým sa ako členský štát EÚ hlásime. Ľudské práva nie sú kultúrna otázka.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , ,