Kde žije najviac ľudí bez náboženského vyznania?

Okrem celkového počtu ľudí, ktorí sa v sčítaní obyvateľov prihlásili k jednotlivým cirkvám alebo sa neprihlásili k žiadnej, zverejnil Štatistický úrad tiež údaje pre kraje, okresy a obce.

Počet obyvateľov bez vyznania narástol v každom kraji. Najviac ich je v bratislavskom kraji, takmer 40 percent. Aj v banskobystrickom, trenčianskom a trnavskom kraji je bez náboženskej príslušnosti viac ľudí ako je celoslovenský priemer. Naopak najmenej ich je v prešovskom kraji, ale aj tam sa ich počet za posledných 10 rokov takmer zdvojnásobil.

Okresy, v ktorých dosiahol podiel obyvateľstva bez vyznania viac ako 40 percent, sú všetky okresy Bratislavy a okres Rožňava. Zaujímavé je, že v Bratislave aktuálne už žije viac ľudí bez vyznania ako tých, ktorí sa prihlásili k Rímskokatolíckej cirkvi. To isté platí pre krajské mesto Banská Bystrica, kde je bez náboženského vyznania 42,61 percenta obyvateľov. V Trnave sa tretina obyvateľov nehlási k náboženskému vyznaniu. V Košiciach táto skupina predstavuje 28 percent a v Nitre 29,73 percenta. Opäť sa potvrdil dlhodobý trend, podľa ktorého sa k cirkvám hlásia skôr ľudia v dedinách a malých mestách ako vo veľkých mestách, avšak samozrejme existujú aj výnimky.

Obec Slizké (okres Rimavská Sobota, 242 obyvateľov) je raritná svojím jednotným postojom, až 88,84 percenta obyvateľov je bez náboženského vyznania. V rámci celého Slovenska ide o obec s najvyšším percentuálnym zastúpením týchto ľudí. Podľa starostky je vysoký podiel obyvateľstva bez vyznania dôsledok súčasnej doby, kedy sa rodičia sa už tak nevenujú náboženskej výchove svojich detí ako v minulosti, ako aj demografie obce. V Slizkom žije veľký počet detí a ľudí v produktívnom veku, seniori tvoria len malú časť populácie.

Ďalšie obce s vysokým podielom ľudí bez vyznania nad 70 percent sú Potok (okres Rimavská Sobota), Sirk, Sása (okres Revúca), Turčok, Magnezitovce a Ratkovská Suchá.

Ak vás zaujíma, koľko ľudí sa (ne)prihlásilo k cirkvám vo vašom kraji, okrese alebo obci, môžete si tieto informácie vyhľadať na stránke Štatistického úradu.

Kategórie: Články

Štítky: , , ,