Kampaň #bezvyznania – odpovedáme na vaše otázky

Už v pondelok 15.2. sa začne sčítanie obyvateľov. Boli sme príjemne prekvapení, že naša kampaň #bezvyznania mala veľký ohlas a získala aj pozornosť médií. Predseda nášho občianskeho združenia Metod Rybár poskytol dva rozhovory pre WebnovinyDenník N a ozvali sa nám aj ďalší záujemcovia.

Po mesiac trvajúcej internetovej kampani sme vyrazili aj do ulíc. Vďaka našim podporovateľom sa podarilo prenajať na mesiac február niekoľko billboardov v Bratislave a Košiciach. Ak chcete, aby sa v marci billboardy ocitli aj v iných mestách, môžete našu kampaň podporiť na stránke Ľudia ľuďom (my žiadne financovanie od štátu na rozdiel od cirkví nemáme). Všetkým podporovateľom ďakujeme!

Opýtali ste sa nás

V súvislosti s kampaňou ste nám poslali viaceré otázky. Chceme tu odpovedať na tie najdôležitejšie:

Musím sa v sčítaní obyvateľov prihlásiť k cirkvi, keď som pokrstený?

Nikto nie je povinný prihlásiť sa v sčítaní k nejakej cirkvi. A to ani vtedy, keď je pokrstený a doteraz oficiálne nevystúpil z cirkvi. Keď katolícki biskupi vyzývajú všetkých (aj nedobrovoľne) pokrstených, aby sa prihlásili k cirkvi, je to od nich pokrytecké a zavádzajúce.

Ak označím „bez vyznania“, bude to mať nejaké následky, napr. že už nebudem mať nárok na kresťanský pohreb?

Sčítanie je anonymné a nikto sa nedozvie, či ste sa vy osobne prihlásili k nejakej cirkvi alebo nie. Zobrazí sa iba celkový počet členov cirkví v štatistike. Nedozvedia sa o tom teda ani cirkevní predstavitelia a nevyplývajú pre vás z toho žiadne následky.

Veľa mojich známych si mysli, že ak poklesnú dotácie katolíckej cirkvi, automaticky sa zavrie veľa hospicov, škôl, sociálnych služieb a dotácii na opravu kostolov. Môžete viac argumentovať ako tieto dotácie v state fungujú a že nie sú závislé na vlastníkovi ak spĺňa iste kritéria?

Všetky spomenuté služby nie sú financované z priameho príspevku od štátu cirkvám. Tento príspevok bol do roku 2019 určený čisto na platy duchovných. Po novom ho cirkvi môžu využívať aj na iné aktivity, avšak napríklad RKC tvrdí, že im nestačí ani na platy samotné. Iné zariadenia a služby, ktoré cirkvi prevádzkujú, sú teda financované inak. V školstve napríklad funguje normatív na žiaka.

Nevidíme problém v tom, ak sa cirkvi uchádzajú o financovanie od štátu pre konkrétne služby alebo ak sa transparentne uchádzajú o granty. Problém vidíme v tom, že registrované cirkvi majú momentálne zákonom garantovaný príjem na čokoľvek, bez toho, aby štát k tomu niečo mohol povedať.

Zatiaľ čo pri akomkoľvek inom financovaní od štátu musia organizácie dokladovať, že napĺňajú jeho ciele (vzdelávanie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti atp.) cirkvi dostávajú peniaze cez priamu dotáciu „len tak“. Majú teda privilegované postavenie, aké nemá žiadna iná neštátna organizácia financovaná štátom.

Reakcia na kritiku kampane

Samozrejme sa objavili aj nesúhlasné reakcie. Okrem nadávok, vyhrážok a nezmyselných obvinení, že vraj sme komunisti, satanisti a podobne sme sa stretli aj s viac či menej vecnou kritikou, ku ktorej sa chceme na tomto mieste tiež vyjadriť:

Ide o anonymnú kampaň neznámych ľudí!

Toto je nie pravda, na internetovej stránke bezvyznania.sk aj na facebookovej stránke kampane je uvedené, že autorom kampane je združenie Ethos. Veľa kritikov našej kampane si nedá ani len minimum času na to, aby si k nej niečo naštudovala na našom webe alebo použila Google. Inak by hneď našla články na Webnovinách a Denníku N, kde sa ku kampani Ethos hlási spolu s jeho súčasným predsedom. Komentáre o anonymnej kampani preto nie sú na mieste a ukazujú len, že kritikom nejde o pochopenie kampane, ale o obranu súčasného stavu financovania cirkví bez validných argumentov.

Výzvy neprihlásiť sa pri sčítaní k vyznaniu sú za čiarou!

Je zaujímavé, že keď katolícki biskupi vyzývajú všetkých pokrstených (aj ateistov a veriacich iných náboženstiev) aby sa prihlásili ku katolíckej cirkvi, tak to podľa kritikov za čiarou nie je. Rovnako, keď katolícka cirkev mala pred sčítaním obyvateľov v roku 2011 desiatky billboardov vo všetkých veľkých mestách, tak to podľa nich tiež nebolo za čiarou. My máme rovnaké právo robiť kampaň ako cirkvi.

Chcete presvedčiť ľudí, aby zapreli svoju vieru!

Sčítanie nie je o viere, ale o cirkvách, čo je podstatný rozdiel. Jeho výsledok ovplyvní štátne financovanie registrovaných cirkví. Nikoho nevyzývame, aby zaprel svoju vieru. Zo skúsenosti však vieme, že v minulých sčítaniach sa množstvo ľudí prihlasovalo k cirkvám len zo zotrvačnosti, pretože boli pokrstení alebo v mladosti chodili do kostola.

Časť obyvateľov si pri krúžkovaní neuvedomuje, že tento rok tým zároveň prispievajú aj k financovaniu cirkví a preto ich chceme o tom informovať. Veriacim, ktorí sú za odluku cirkvi od štátu alebo nesúhlasia s krokmi a politikou cirkví, odporúčame, aby si vo formulári zvolili možnosť „iné“ a dopísali svoje vierovyznanie, napríklad „kresťanstvo“. Týmto spôsobom nezaprú svoju vieru a zároveň dajú najavo svoj nesúhlas so súčasným prepojením cirkví a štátu.

Kategórie: Stanoviská

Štítky: , , , , ,