Kampaň „bez vyznania“ k sčítaniu obyvateľov 2011

Prvá verejná aktivita našej skupiny mladých humanistov bola kampaň k sčítaniu obyvateľov, ktoré sa konalo v máji 2011. Okrem iného bolo toto sčítanie aj prieskum o tom, koľko ľudí sa hlási ku konkrétnej cirkvi alebo či sa nestotožňuje so žiadnou cirkvou.

Už samotná otázka bola zle formulovaná, lebo sa pýtala na náboženské vyznanie,  zatiaľ čo v odpovedi sme mohli označiť len príslušnosť k nejakej konkrétnej organizácii – teda cirkvi, alebo bez vyznania.

Od začiatku bolo jasné, že čím viac občanov sa prihlási k cirkvám a hlavne k tým najväčším z nich, tým viac budú môcť cirkvi zasahovať do verejných a štátnych záležitostí, do politiky a financií. Budú si stále viac a viac nárokovať na neprimerané financovanie ich organizácií z daní nás všetkých, ktoré by mohli byť použité napríklad na zdravotníctvo, školstvo, dôchodky a pod.

Práve to je dôvod, prečo cirkvi pripisovali výsledkom sčítania veľký význam. Katolícki aj evanjelickí biskupi písali pastierske listy, ktoré sa čítali v chrámoch po celom Slovensku pri bohoslužbách, len aby sa k nim „ovečky“ prihlásili. Ak si však myslíte, že cirkvám záležalo hlavne na tom, aby sa zistilo pravdu o skutočnom počte ich členov, žijúcich podľa zásad ich viery, mýlite sa. Hlavne Rímsko-katolícka cirkev pokrytecky vyzývala, aby sa k jej viere prihlásil každý, kto bol hneď po narodení (a teda nie z vlastného rozhodnutia) pokrstený – na jeho súčasnom postoji k viere a cirkvi vraj nezáleží.

V spolupráci so Spoločnosťou Prometheus sme preto pripravili aktivity vrátane informácií formou letákov, článkov na internete a v obmedzenej miere aj billbordov, na ktorých sme na tieto skutočnosti upozornili a prizývali všetkých, ktorí žijú svoj plnohodnotný a morálny život bez náboženstva, aby v sčítacích hárkoch pri otázke č. 23 označili „bez vyznania“.

Kategórie: Aktivity

Štítky: , ,