K stanovisku KBS o Istanbulskom dohovore

Združenie Ethos berie na vedomie Vyhlásenie predsedu Konferencie biskupov Slovenska k Istanbulskému dohovoru a vyjadruje úľavu, že už nežijeme v dobe upaľovania bosoriek.

Zároveň podporujeme čo najrýchlejšie ratifikovanie tohto dohovoru. Dúfame, že pomôže znížiť domáce násilie a násilie páchané na ženách, pretože dohovor sa opiera o výskumy a poznatky v sociálnej oblasti získané vedeckou metódou. Ako sekulárne a humanistické združenie dodávame, že verejné politiky by nemali podliehať nátlaku náboženských skupín a mali by byť prijímané na základe najnovších poznatkov a na úžitok všetkých obyvateľov Slovenska, bez ohľadu na náboženské vyznanie.

Kategórie: Stanoviská

Štítky: , , ,