Interview s predsedom Ethosu pre European Humanist Federation

Aj keď katolíci tvoria väčšinu slovenskej populácie, Slovenská republika podľa prvého článku Ústavy nie je viazaná na žiadne náboženstvo. V praxi si však podľa humanistických organizácií katolícka cirkev na Slovensku užíva rôzne výhody, ako napríklad financovanie zo strany štátu alebo neplatenie daní.

V nedeľu, 1. decembra o 15:00 Ethos, členská organizácia European Humanist Federation (EHF), zvoláva ľudí na Pochod za odluku cirkvi od štátu, aby vyzvali politikov a vládu na dodržiavanie Ústavy a dôslednú odluku cirkví od štátu.

Pred pochodom sme sa rozprávali so súčasným predsedom Ethosu, Metodom Rybárom, o dôvodoch pochodu a jeho požiadavkách.

EHF: Prečo sa bude pochodovať teraz?

Metod Rybár: Rozhodli sme sa tento pochod zorganizovať kvôli niekoľkým dôvodom. Za prvé, na Slovensku si práve pripomíname 30. výročie Nežnej revolúcie. Jedna z pôvodných 12 požiadaviek Verejnosti proti násiliu, bola “Žiadame dôslednú odluku cirkvi od štátu” (číslo 7). Napriek tomu sme tento stav dodnes nedosiahli.

Navyše, budúci február sa budú na Slovensku konať parlamentné voľby, a vnímame, že niektoré politické strany využívajú náboženstvo a cirkvi na presadzovanie vlastnej ideológie. Znepokojujúce je, že mnohé politické strany napádajú sexuálne, reprodukčné a iné základné práva a využívajú kresťanské hodnoty pre svoje krytie. Často cirkvi a zástupcovia cirkví užívajúc verejné financie podporujú takéto strany a ich kampane.

Uvedomujeme si, že sekularizmus a odluka cirkví od štátu nie je na Slovensku populárna téma. Práve preto chceme zvýšiť povedomie o tejto problematike a potrebe rešpektovania princípu sekulárneho štátu. Dobrá správa je, že na pochod sa podľa všetkého chystá niekoľko sto ľudí, ktorí budú s nami pochodovať pred parlament. Tam pripomenieme našim politickým reprezentantom, že požiadavky Nežnej revolúcie stále nie sú naplnené a že súčasný stav je v rozpore s duchom našej Ústavy.

Týmto pochodom tiež vyzývame našich spoluobčanov, aby sa zapojili do ochrany sekulárneho štátu. Ak tiež veríte, že princípy sekularizmu, ľudských práv a základných ľudských slobôd by mali byť základom politiky, pridajte sa k nám! Veríme, že žiadna viera nemôže byť nikomu nútená a všetci by mali mať slobodu na svoji vieru, náboženskú alebo inú.

Aký silný je dnes vplyv Katolíckej cirkvi na Slovensku? Prečo je to problém pre občianske združenia ako Ethos?

Katolícka cirkev nie je oficiálne súčasťou vládnych alebo štátnych inštitúcii, a teda oficiálne je odlúčená tak ako stojí v prvom článku našej Ústavy – “Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.” Tento článok implikuje, že by nemali existovať žiadne oficiálne prepojenia medzi cirkvami alebo náboženskými skupinami a štátom.

Prax však tento ústavný princíp popiera. Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Vatikánom dávajú Katolíckej cirkvi privilégiá, ktoré sú nedostupné iným cirkvám alebo skupinám neveriacich, vrátane občianskych združení.

Oficiálne je členmi katolíckej cirkvi viac ako 60 percent obyvateľov. Rozumieme preto tomu, že politici často hľadajú podporu od tejto cirkvi alebo sú ovplyvňovaní jej stanoviskami – jednoducho nechcú bojovať so svojimi voličmi. Nehľadiac na túto stratégiu v budovaní politických partnerstiev, náš cieľ je aby Katolícka (a iné) cirkvi hľadali zdroje svojho financovania mimo štátnej pokladnice a aby sa dôsledne oddelili záujmy náboženských skupín od politických kampaní.

Štát stále priamo financuje registrované cirkvi, cirkevné školy a hodiny náboženstva na verejných školách, na ktorých sa vyučuje jedno náboženstvo (vo väčšine prípadov katolícke). Niektoré katolícke sviatky sú oficiálne štátne sviatky alebo dni pracovného pokoja. Tieto peniaze od štátu sú navyše verejné peniaze. To znamená, že aj neveriaci alebo členovia neregistrovaných cirkví financujú svojimi daňami cirkvi registrované (napríklad, Islam, druhé najväčšie náboženstvo na svete, nie je na Slovensku oficiálne registrované).

Navyše, viac ako 12 percent slovenských obyvateľov sú ateisti. Jedná sa o druhú najväčšiu skupinu po katolíkoch (s veľkým náskokom pred inými cirkvami). Aj kvôli tomuto vidíme v Ethose existujúce prepojenie medzi cirkvami, primárne Katolíckou cirkvou, a štátom ako formu diskriminácie voči iným náboženstvám a neveriacim. Cirkevi a cirkevné organizácie financované štátom navyše často vedú boj proti základným a ľudským právam, čo je v sekulárnom štáte neakceptovateľné.

Aké sú vaše konkrétne požiadavky?

Pre tento pochod máme päť požiadaviek:

  • Zrušenie náboženskej výchovy na štátnych školách.
  • Ukončenie financovania cirkvi štátom a zdanenie cirkevného majetku a príjmov.
  • Slobodná voľba v otázke interrupcií a tehotenstva.
  • Zrušenie štatútu štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja pre náboženské sviatky.
  • Odstúpenie SR od Vatikánskych zmlúv.

Pravdepodobne najdôležitejšie požiadavky sú Odstúpenie SR od Vatikánskych zmlúv a Ukončenie financovania cirkví štátom. Odstúpenie od Vatikánskych zmlúv je zložité, pretože je prakticky nemožné ich jednostranné vypovedanie. Napriek tomu ich vypovedanie by konečne Slovenskej republike umožnilo riadenie jeho vzťahu s cirkvami bez vonkajších zásahov. V súčasnosti sú totiž niektoré práva Katolíckej cirkvi, ako napríklad náboženské vzdelávanie, definované týmito zmluvami. Slovensko tak prakticky nemôže dokončiť odluku cirkví od štátu pokiaľ sú tieto zmluvy v platnosti.

Ako som už spomenul, niektoré cirkvi a cirkevné organizácie financované z verejných peňazí sú zároveň hrozbou pre ľudské práva, ktoré sa Slovenská republika zaviazala ochraňovať podľa národných aj medzinárodných zákonov. Sexuálne a reprodukčné práva sú takmer konštantne napádané, rovnako ako práva LGBTI+ komunity. Ukážkovým príkladom je podpora fašistickej strane niektorými kňazmi, platených zo štátnych peňazí, čo je v demokratickom štáte neakceptovateľné.

Medzi závažné problémy na Slovensku momentálne patrí aj pokus o presadenie zákona, ktorý by ohrozil sexuálne a reprodukčné práva. Zaoberá sa Ethos aj touto otázkou?

Snažíme sa šíriť osvetu o tejto téme. Aj preto je jednou z našich požiadaviek pre tento pochod “Slobodná voľba v otázke interrupcií a tehotenstva”. Aj keď táto oblasť nie je jednou zo základných zameraní nášho združenia, súvisí s našim bojom v oblasti náboženských slobôd. Dotýka sa nás priamo, pretože ohrozuje sekulárne a humanistické hodnoty, ktoré reprezentujeme.

Navrhovaná legislatíva chce pre ženy zaviesť povinné ultrazvuky, zobrazovanie embrya a taktiež nútené počúvanie tlkotu srdca. Toto by bolo jasné porušenie ženskej osobnej integrity a nezávislosti v rozhodovaní o vlastnom zdraví.

Tejto téme sa primárne venujú iné organizácie na Slovensku, ktoré sú v oblasti ochrany sexuálnych a reprodukčných práv omnoho aktívnejšie, ako napríklad Možnosť voľby. Pred nedávnom napríklad zorganizovali pochod proti návrhu zákona, ktorý by ohrozil práva žien na Slovensku. Jednoznačne ich aktivity a prácu v tejto oblasti podporujeme.

Zdroj: https://humanistfederation.eu/slovakia-mobilises-for-a-secular-state-interview-with-the-president-of-ethos/

Kategórie: Názory

Štítky: ,