Detské obety, diskriminácia LGBTI a vysoká úmrtnosť pri pôrode: Stav ľudských práv v Ugande

Detské obety, diskriminácia LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender & Intersex) ľudí, vysoká úmrtnosť tehotných matiek a nepriateľstvo voči nevládnym organizáciám. Toto boli štyri hlavné problémy, na ktoré upozornila Medzinárodná humanistická a etická únia (IHEU) na zasadaní rady OSN pre ľudské práva.

Počas skúmania správ o stave ľudských práv v Ugande, vyjadrila Elizabeth O’Casey (v mene IHEU) hlboké znepokojenie nad neprestávajúcim prenasledovaním a diskrimináciou LGBTI ľudí, ako aj nad vysokou úmrtnosťou tehotných matiek, ktorá je z veľkej časti spôsobená veľmi zlými výsledkami v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv (SRHR – sexual and reproductive health and rights). Poukázala aj na zhubnú prítomnosť amerických evanjelistov, ktorí aktívne a veľmi ostro vystupujú proti akejkoľvek snahe poskytnúť ženám prístup k interrupciám.

S odkazom na skúsenosti členov organizácie IHEU, ako aj Ugandského humanistického združenia pre rovnosť príležitostí (HALEA – Humanist Association for Leadership Equality and Accountability), O’Casey upozornila na neustále sa zvyšujúcu nebezpečnosť prostredia, v akom sa ocitajú a pracujú mimovládne organizácie snažiace sa krajine pomôcť. Vyjadrila vážne poľutovanie aj nad tým, že Uganda odmietla odporúčania Kanady, Nemecka, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva na zmenu dvoch dôležitých zákonov, ktoré v súčasnej dobe podkopávajú možnosti slobodnej práce občianskych združení a spoločností v krajine.

Veľmi vážne obavy vyvolalo vyhlásenie IHEU týkajúce sa rôznych rituálnych obradov a praktík, pri ktorých dochádza k obetovaniu detí. V krajine často dochádza k únosom detí, ktoré sú neskôr zabité, zmrzačené, alebo inak násilne skaličené rôznymi šamanmi, čarodejníkmi, zaklínačmi a takzvanými doktormi, len preto, aby štedro platiacim zákazníkom pomocou rituálu priniesli “šťastie”. Rituály zahŕňajú sekanie a ťanie do detí a urezávanie častí ich tiel, genitálie nevynímajúc. Tieto brutálne praktiky sú vykonávané bez umŕtvenia, na živých deťoch, a nie je prekvapením, že iba málo z nich to prežije. Žiaľ, stáva sa aj to, že šamanom a doktorom svoje deti dobrovoľne ponúkajú samotné rodiny – za peňažnú úhradu, samozrejme.

Uganda síce zákony proti obetovaniu detí má, ale ich implementácia, vynucovanie a dodržiavanie je prakticky mizivé. Nedostatok vzdelania, absencia jasných princípov a priorít na elimináciu hrôzostrašných praktík v realite znamenajú, že v krajine je veľa detí, ktoré sú stále vystavované mučeniu a smrti.

Riaditeľ HALEA a člen predstavenstva IHEU Kato Mukasa komentoval situáciu v jeho krajine slovami: “Stav ľudských práv v Ugande je ťažké opísať jasnými termínmi. Situácia je taká, že ak dnes spravíme v niektorej oblasti krok správnym smerom, tak zajtra to zase všetko stratíme, pretože sa začnú porušovať práva v inej oblasti, a v konečnom dôsledku skončíme o päť krokov späť, než sme boli”, a dodáva, že: “Práva na súkromie, stretávanie a združovanie LGBTI komunít sú momentálne široko potlačované, žiadna z politických strán nie je schopná ani presvedčiť voličov o opaku, ani zabezpečiť financie potrebné na prežitie a efektívnosť týchto práv.”

Celé vyhlásenie IHEU môžete nájsť tu.

Kategórie: Články

Štítky: , ,