Čo znamená zákaz neexistujúcej „reklamy“ na interrupcie?

Nemecká vláda chce konečne zrušiť zákon z roku 1933, ktorý sa slovenskí náboženskí fundamentalisti u nás naopak snažili zaviesť. O čo ide?

Okrem predĺženia povinnej čakacej lehoty Záborská a spol. v parlamente opakovane skúsili presadiť zákaz „reklamy“ na interrupcie. „Zakazuje sa reklama na potrebu alebo dostupnosť umelého ukončenia tehotenstva, na služby alebo tovary poskytované alebo ponúkané na účely výkonu umelého ukončenia tehotenstva“, uviedli v návrhu, ktorý už dvakrát neprešiel o jediný hlas. Že ste takú reklamu nikdy nevideli? Za zavádzajúcim názvom sa skrýva niečo iné.

Reklama na interrupcie neexistuje, anti-reklama áno

Žiadne reklamy, ktoré by presviedčali ženy, aby podstúpili interrupciu, neexistujú. Ak vôbec, informujú zdravotnícke zariadenia na svojich internetových stránkach iba o tom, či tento zákrok vykonávajú alebo nie. Predstava, že sa tehotná žena zrazu rozhodne isť na interrupciu len preto, lebo sa jej zobrazila takáto informácia na internete, je naozaj absurdná.

Na druhej strane sa na Slovensku však opakovane objavujú výstavy, internetové aj billboardové kampane proti interrupciám, pričom zadávateľom niektorých z nich sú aj organizácie spojené so Záborskou. Tieto kampane môžu byť skutočne problematické, lebo často ide o nátlak, citové vydieranie, explicitné alebo zavádzajúce obrazy – krvavé plody, výkriky o vraždách a genocídach či prirovnanie lekárov k nacistom. Že takéto nechutné kampane desia malé deti a retraumatizujú aj ženy, ktoré spontánne (neúmyselne) potratili, organizátorom zrejme nevadí.

Zákaz „reklamy“ v praxi

V skutočnosti nejde o žiadnu neexistujúcu reklamu, ale predkladatelia sa takými návrhmi snažia zakázať zdravotníckym zariadeniam poskytovať ľuďom informácie v súvislosti s interrupciami a robiť tieto informácie nedostupnými alebo veľmi ťažko dohľadateľnými. Ide pritom o služby, ktoré WHO zaraďuje medzi základnú zdravotnú starostlivosť, ktorá musí byť ženám dostupná. Lekári nebudú môcť dostať ani len katalóg výrobcu s potrebnými nástrojmi na výkon týchto služieb, lebo aj to bude považované za reklamu.

Už v súčasnosti pritom vôbec nie je jednoduché zistiť, kde sa na Slovensku interrupcie vykonávajú, akým postupom a za akú cenu. Minulý rok sa na túto náročnú úlohu podujalo združenie Možnosť voľby, ktoré pripravilo leták so všetkými dôležitými informáciami. Pre cudzincov a utečencov je tento leták k dispozícii aj v ukrajinčine, ruštine a angličtine.

Ako funguje zákaz „reklamy“ na interrupcie v praxi, ukazuje príklad Nemecka, kde doteraz platil tento zákon z obdobia nacizmu. Cirkvi a anti-choice organizácie tam mohli šíriť akékoľvek bludy o interrupciách, ale lekári nesmeli uverejňovať odborné informácie, inak im hrozila pokuta alebo dokonca trest odňatia slobody na dva roky. Vznikla tak výrazná informačná nerovnováha v prospech cirkevnej propagandy.

Tento zákon bol preto dlhodobo kritizovaný za vytváranie prekážok pre ženy, ktoré sa snažia urobiť informované rozhodnutie o svojom tehotenstve a nemecká vláda teraz schválila jeho zrušenie

Štátom podporovaná cirkevná propaganda

Na Slovensku sa naopak môže stať, že takýto škodlivý zákon bude zavedený. A nielen to. Súčasťou minulých návrhov Záborskej bolo okrem iného aj poskytovanie dotácií pre združenia sprevádzajúce tehotné ženy – čím navrhovatelia zrejme mysleli hlavne združenia z okolia Záborskej a nepriame nalievanie peňazí pre cirkvi. Zo zahraničia sú pritom známe príklady takzvaných krízových centier pre tehotné, ktoré sa snažia ženy aj nepravdivými tvrdeniami odhovárať od interrupcie.

Navyše návrh obsahoval ustanovenie, aby cirkvi a občianske združenia mohli pripravovať informačné materiály, ktoré by lekár potom odovzdal žene. Tu treba jasne povedať, že niečo také je v sekulárnom štáte neprípustné. Príprava informovaného súhlasu a poučenia ohľadom interrupcie je výlučnou kompetenciou zdravotníckej profesie a cirkvi sa na ňom nemajú čo podieľať.

Ako je vidieť, na jednej strane sa fundamentalisti snažia znemožniť poskytovanie vecných informácií o interrupciách tým, ktorí sú na to odborne najlepšie kvalifikovaní, a na druhej chcú, aby štát priamo podporoval cirkevné spolky v šírení ideologicky podfarbených informácií. Mohla by tak vzniknúť ešte väčšia informačná nerovnováha ako doteraz v Nemecku. Nesmieme dopustiť, aby takýto nebezpečný návrh niekedy v budúcnosti u nás prešiel.

Kategórie: Články

Štítky: , , ,