Cirkevná propaganda na RTVS

RTVS – Rozhlas a televízia Slovenska je verejnoprávna inštitúcia, ktorá by mala podľa svojho  poslania okrem iného byť nezávislá (teda aj ideologicky neutrálna) a rozvíjať kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na vieru a náboženstvo. Niektorými svojimi programovými aktivitami sa však podľa všetkého snaží súperiť s cirkevno-propagandistickou TV Lux.

Denné omše v rozhlase

Počas epidémie, kedy platil zákaz klasických bohoslužieb v kostoloch, mnohé farnosti vysielali bohoslužby online. Bohoslužby prinášali aj TV Lux, Rádio Lumen či Rádio Maria. Našli sa však aj kňazi, ktorí organizovali “súkromné” bohoslužby, na ktoré protizákonne púšťali aj veriacich, čím vedome ohrozovali ich zdravie a životy.

V marci preto vláda požiadala riaditeľa RTVS, aby každý deň bola na RTVS svätá omša o 18:00. Toto je naozaj netradičný prístup – určitá skupina ľudí odmieta dodržiavať zákony a za odmenu ešte dostane každodenný priestor vo verejnoprávnej televízii? RTVS síce odmietala bohoslužby denne vysielať v televízii, dala im však dennodenný priestor v rozhlase a zvýšila ich podiel na obrazovkách.

Akýkoľvek dopad na zníženie organizovania živých omší je však minimálne diskutabilný.

Do kríža

V januári začala RTVS vysielať novú reláciu „Do Kríža“, pričom pozície moderátorov, témy a otázky mali vychádzať z konzervatívneho a kresťanského hľadiska.

Jedna z množstva trápnych časti bola odvysielaná v apríli. V nej sa moderátori celý čas sťažovali, ako je utláčaná ich sloboda vierovyznania tým, že v čase pandémie nemôžu chodiť na verejné bohoslužby.

Po trápnosti však pribudli aj závažnejšie prešľapy.  V diskusii o interrupciách a právach žien diskutovali štyria muži – z toho traja náboženskí fundamentalisti, ktorí im tie práva chcú zobrať.

Namiesto objektívnej debaty teda dvaja moderátori spolu s hosťom Vladimírom Palkom systematicky ironizovali a osobne napádali názorového protivníka Martina Poliačika, a to bez akejkoľvek snahy prezentovať divákom dôstojnú a vyváženú konfrontáciu názorov.

Strana Progresívne Slovensko preto aj podala sťažnosť na Radu RTVS a podnet príslušnému parlamentnému výboru.

Inkvizícia na RTVS

V júli RTVS, odvysielala seriál „Inkvizícia“, pričom ide prinajmenšom o kontroverzný dokument. Hoci inkvizícia poslala na smrť nespočetné množstvo nevinných ľudí, v seriáli je prezentovaná ako záchrankyňa duší aj životov a garantka spravodlivosti.

Na toto falšovanie dejín upozornil na svojej stránke Eduard Chmelár:

„Táto fanatická katolícka propaganda, na ktorej sa podieľali americké a slovenské ultrakonzervatívne skupiny, brutálnym až urážlivým spôsobom skresľuje dejiny. Interpretovať inkvizičné procesy tak, že tribunály chceli len spasiť dušu, mnoho odsúdených tak zachránili a upálenie bolo len krajným aktom spravodlivosti, sa nedá nazvať inak ako schvaľovaním beštiálneho násilia, mučenia a vraždenia. Rovnako ako tvrdiť, že španielska inkvizícia (všeobecne považovaná za najkrutejšiu) bola vraj najlepším súdnym dvorom v Európe je niečo tak absurdné ako tvrdiť, že nacistické koncentračné tábory boli dôkazom nemeckej administratívnej precíznosti. Podobne je neuveriteľná obhajoba krutého prenasledovania a vyhnania židov zo Španielska, lebo vraj medzi nimi boli skupiny, ktoré podkopávali katolícku vieru. Nehovoriac o tom, že mučenie vraj bolo mierne, bolo založené na osvedčenom rímskom práve a vykonávané len vo výnimočnom prípade, keď sa predpokladalo, že obvinený klame.“

Cenzurovanie klasickej tvorby

Ďalej Chmelár upozorňuje aj na dlhodobo nerovný prístup RTVS:

„Keď sa Slovenská televízia pokúšala odvysielať kultový film Martina Scorseseho Posledné pokušenie Krista, KBS si vymohla jeho stiahnutie s tým, že uráža katolíkov. Rovnako postupovala pri paródii Život Briana z dielne humoristickej skupiny Monty Python. Zdá sa, že katolíci môžu urážať kohokoľvek. Tentoraz to však nerobia umeleckým prejavom alebo humorom, ale extrémnym prekresľovaním až falšovaním dejín. Kým sa to deje v produkcii katolíckej TV Lux, môžeme hovoriť o ich propagandistickej bubline. Keď sa to však prenáša do verejnoprávnej televízie, musím ako občan platiaci koncesionárske poplatky dôrazne protestovať a som nútený podať podnet na licenčnú radu. Považujem takýto program a konanie verejnoprávneho média za vážne porušenie Zákona o RTVS. Opäť pripomínam, že hlas trištvrte milióna sekulárnych humanistov, agnostikov a ateistov zostáva v RTVS dlhodobo nevypočutý. Tento seriál však uráža aj židov a protestantov a neprijateľným spôsobom dezinterpretuje historické skutočnosti. V mene ich všetkých žiadam jeho stiahnutie.“

Nezávislé verejnoprávne inštitúcie pomáhajú chrániť sekulárnu podstatu štátu a teda aj garantovať práva všetkých občanov, bez ohľadu na ich vierovyznanie. Takéto preferovanie jednej konfesionálnej skupiny naštrbuje dôveru verejnosti v RTVS.

Zdroje:

Kategórie: Články

Štítky: , , , , , ,