Chybné argumenty proti životným partnerstvám

V parlamente sú aktuálne dva návrhy o životnom partnerstve resp. partnerskom spolužití, ktoré predložili Progresívne Slovensko a SaS. Náš názor k tejto problematike je, že štátom uznané zväzky párov rovnakého pohlavia tu mali byť už dávno. Ide totiž to zákon, ktorý niektorým ľuďom veľmi pomôže a zároveň nikomu neublíži. To by samo o sebe malo byť úplne dostatočným dôvodom, prečo túto možnosť uzákoniť. Napriek tomu existuje v tejto otázke nielen zo strany „kresťanských“ politikov silný odpor a v diskusiách sa objavuje množstvo chybných argumentov, na ktoré chceme v tomto článku reagovať.

Náboženské argumenty

Biblia je plná podivných vzťahov, ktoré v modernej spoločnosti nenájdete. Za tieto však dnešní kresťania nebojujú. Stále dokola opakujú jednu vetu zo Starého zákona, pričom úplne ignorujú množstvo iných príkazov z toho istého Starého zákona, ktoré sú z dnešného pohľadu rovnako zastarané a nezmyselné. Kresťanskí fundamentalisti si skrátka z Biblie vyberajú iba to, čo im vyhovuje.

Z pohľadu sekulárneho štátu by však malo byť úplne irelevantné, čo sa píše v Biblii alebo čo si o tom myslia rôzne cirkvi. Je neprípustné, aby sekulárny štát, ktorý sa podľa ústavy neviaže na žiadne náboženstvo, podriadil práva všetkých občanov náboženským doktrínam. Treba tu jasne rozlišovať medzi civilným zväzkom a cirkevným sobášom. Cirkevní predstavitelia nemajú dôvod rozhodovať o civilných zväzkoch, ani štát o tých cirkevných. Hoci štát by na to mal určité právo, keďže cirkvi financuje. Bez finančnej odluky cirkví od štátu sa môžu páry rovnakého pohlavia plným právom sťažovať, že organizácia, ktorá je platená štátom a teda aj z ich peňazí, ich diskriminuje.

Argument šikmou plochou

Argument šikmou plochou (slippery slope) je argumentačný klam, pri ktorom niekto bez dôkazov tvrdí, že aj malý krok povedie k reťazovej reakcii neželaných až katastrofálnych udalostí. Odporcovia strašia tým, že v prípade schválenia registrovaných partnerstiev budú nasledovať iné štátom uznané zväzky – najčastejšie spomínajú svadby s deťmi, zvieratami, neživými vecami a podobné. V skutočnosti v žiadnej krajine, ktorá povolila partnerstvá či manželstvá osôb rovnakého pohlavia, k tomu nedošlo a na Slovensku neexistuje žiadna politická strana ani iná organizácia, ktorá by niečo také presadzovala. Je logické, že akékoľvek štátom uznané zväzky môžu uzavrieť len dospelí, svojprávni ľudia, ktorí sú spôsobilí na právne úkony. Pri hore uvedenom tvrdení ide teda len o manipuláciu s cieľom vyvolať strach.

Údajné nadpráva

Často počujeme tvrdenie, že páry rovnakého pohlavia chcú akési nadpráva, bez bližšieho vysvetlenia, v čom konkrétne spočíva toto údajne zvýhodnenie oproti párom rôzneho pohlavia. Najväčšie pokrytectvo je, keď toto tvrdia členovia katolíckej cirkvi, ktorá tu má toľko nadpráv ako žiadna iná organizácia a prispievajú na ňu nedobrovoľne aj ľudia z LGBT komunity zo svojich daní. Pravda je taká, že páry rovnakého pohlavia nechcú nič navyše, ani na úkor iných. Napriek tomu, že homosexuálne orientovaní ľudia majú rovnaké povinnosti ako všetci ostatní, platia rovnaké dane a musia dodržiavať rovnaké zákony, nemajú rovnaké právo na štátom uznané zväzky, v prípade choroby sa nedostanú k zdravotným informáciám o stave svojho najbližšieho, nemôžu žiť v bezpodielovom spoluvlastníctve, dediť, vziať si manželskú hypotéku atď. A práve túto nerovnosť treba odstrániť.

(Ne)prirodzenosť

Tvrdenia o údajnej neprirodzenosti vzťahov ľudí rovnakého pohlavia počujeme najmä od ľudí, ktorí popierajú vedecké poznatky o tom, že sexuálna orientácia je vrodená charakteristika človeka a nie je osobnou voľbou. Veria, že sa homosexualita dá „liečiť“ a podporujú pseudovedeckú tzv. konverznú terapiu. Avšak to, čo je skutočne neprirodzené a navyše aj nebezpečné a škodlivé, je to práve táto snaha nasilu potláčať vrodenú vlastnosť človeka a nútiť ho žiť v pretvárke. Podľa Ligy za duševné zdravie je duševné zdravie priamo úmerné tomu, nakoľko človek prijíma sám seba a autenticky žije v súlade aj so svojou sexuálnou orientáciou.

Homosexuálne vzťahy sa vyskytujú aj medzi zvieratami a boli už pozorované u viac než 1500  živočíšnych druhov, čo dokazuje, že naozaj nejde o nejaký výmysel ľudí.

Iné riešenie

Mnohí sa pýtajú, či by sa nedala napísať nejaká zmluva, ktorá by upravovala všetky náležitosti, ktoré by malo priznávať manželstvo. V skutočnosti by jedna zmluva ani zďaleka nestačila a veľa práv a povinností, ktoré majú manželské páry, sa nedajú nahradiť žiadnou zmluvou. Kým politici odkladajú riešenie tohto stavu, páry rovnakého pohlavia čakajú na zmenu v mnohých bežných životných situáciách. Výbor pre práva LGBTI osôb pri ministerstve spravodlivosti ich narátal 35, celý zoznam zverejnil tu.

Manželstvo a deti

Náboženskí fundamentalisti často tvrdia, že účelom manželstva je rodenie a výchova detí. Tu nastáva otázka, prečo teda nechcú zakázať manželstvo všetkým ľuďom, ktorí z nejakého dôvodu nechcú alebo nemôžu mať deti. Žije tu veľa manželských párov, ktoré žiadne deti nemajú a nikto (ani cirkvi) kvôli tomu nespochybňuje ich právo byť manželmi. A na druhej stane tu žije čím ďalej viac detí, ktoré sa narodili mimo manželstva – v súčasnosti až 40 percent. Mať deti a byť v manželstve sú dve rôzne veci, ktoré niekedy majú prienik, niekedy nie, ale jedno nie je podmienkou druhého.

Okrem toho aj páry rovnakého pohlavia majú a vychovávajú deti (ide napríklad o deti z predchádzajúceho vzťahu, z umelého oplodnenia, adopciu jedným členom páru atď.). Množstvo štúdií ukazuje, že sexuálna orientácia nesúvisí so schopnosťou vychovávať deti.

Neexistujúca hrozba

Už dlhé roky sa na Slovensku o tejto problematike cielene šíria dezinformácie a niektorí ľudia sa snažia zo životného partnerstva robiť strašiaka, ktorý údajne ohrozuje „tradičné“ manželstvá a rodiny. No ak sa naozaj bojíte, že uzákonenie registrovaných partnerstiev by malo nejaký dopad na váš osobný život, problém zrejme bude niekde inde a je čas zamyslieť sa. Na Slovensku „tradičné“ rodiny čelia mnohým skutočným hrozbám vrátane domáceho násilia, nevery či alkoholizmu. LGBT komunita k nim však rozhodne nepatrí. Predstava, že sa niekomu rozpadne manželstvo alebo rodina len preto, lebo právo uzavrieť manželstvo získa aj niekto druhý, je úplne nezmyselná. Nedajme sa oklamať tými, ktorí si na šírení strachu a nenávisti k menšinám postavili svoju politickú kampaň.

Kategórie: Názory

Štítky: , , , , ,