Ako to vidia ateisti

Respektívne ako to vidím ja. Uverejňujem tu moje odpovede na internetový dotazník s rovnakým názvom.

1. Čo rozumiete pod pojmom „ateizmus“? Skúste napísať vlastnú definíciu.
Praktická poznámka: Ako by ste odlíšili svoj postoj napr. od postoja budhistu, ktorý tiež tvrdí, že neverí v Boha ?

Ateizmus je absencia viery v akékoľvek božstvá a nadprirodzené sily. Budhizmus nemusí priamo mať božstvá, ale uvažuje o realite v rámci nadprirodzených dimenzií vedomia.

2. Aké sú hlavné dôvody, prečo ste ateistom?
Preskúmanie dôkazov pre a proti viere v nadprirodzené javy.

3. Považujete sa za ateistu celý život, či od nejakého momentu svojho života? Vyrastali ste v náboženskom prostredí?
Od neskoršieho momentu, asi nikdy som nebol veriaci, bol som vychovávaný ako katolík, ale vždy mi to prišlo trochu divné, a v momente keď zo mňa opadol strach z božieho trestu som sa na to vykašľal. Bolo to približne v tom čase, kedy som sa prestal báť tmy a toho že mám pod posteľou strašidlo.

4. Myslíte si, že sú nejaké podmienky, ktoré musia platiť, aby bolo niekoho možné označiť za ateistu, či myšlienky, ktoré musí ateista vyznávať?
Jediná podmienka je absencia viery v nadprirodzené javy a bytosti.

5. Navštevujete nejakú skupinu podobne zmýšľajúcich ľudí? Ak áno, čo je náplňou takýchto stretnutí?
Sem tam, najčastejšie diskusie na internete, ale občas aj osobne. Diskusie sú o všetkom, jediný rozdiel od bežných rozhovorov je viac náboženského humoru.

6. Ste s týmto presvedčením spokojný? 
Nerozumiem otázke, byť spokojný s akceptáciou reality? Potom áno.

7. Ako by ste definovali náboženstvo?
Dlhšie fungujúca sekta. Organizované uctievanie nadprirodzenej bytosti akceptované spoločnosťou ako normálna vec bez podozrenia na mentálnu labilitu členov tejto skupiny.

8. Aké má podľa Vás náboženské presvedčenie (pre jednotlivcov či spoločnosť) pozitíva?
Nič čo by nedokázala spoločnosť alebo jednotlivec bez náboženstva, takže v podstate žiadne.

9. Aké má podľa Vás náboženské presvedčenie (pre jednotlivcov či spoločnosť) negatíva?
Odmietanie reality, rezignácia na ňu, z čoho následne vyplývajú negatívne dôsledky ako pre jednotlivca tak aj pre spoločnosť. Je to obsiahle, najzávažnejšia je asi možnosť ospravedlniť si bohom akýkoľvek čin.

10. Aké sú dôvody, podľa Vášho názoru, pre náboženskú vieru? Prečo ľudia veria?
Najčastejším dôvodom je výchova a následný strach byť potrestaný bohom alebo zavrhnutý komunitou ak sa od nej človek odvráti. Druhým býva snaha patriť do nejakého spoločenstva a byť akceptovaný a milovaný “nebeským otcom”.

11. Myslíte si, že sú medzi svetovými náboženstvami zásadné rozdiely, alebo sú všetky v zásade podobné?
Vo svojej podstate sú si veľmi podobné, rozdiely sa samozrejme nájdu, nie len medzi náboženstvami, ale aj rôznymi odnožami jedného náboženstva, ale väčšinou ide o teologické a metafyzické detaily.

12. Myslíte si, že náboženstvo v budúcnosti pretrvá, alebo postupom času vymizne?
Pravdepodobne pretrvá, ale stane sa okrajovou záležitosťou pre ľudí, ktorí v realite nenašli uspokojenie, a tak sa budú utiekať k nadprirodzenému.

13. Považujete niektoré etické zásady za absolútne, alebo sú podľa Vás všetky relatívne? 
Príklad: Mučiť malé dieťa pre zábavu je zlé (morálne nesprávne). Myslíte si, že sa jedná o vždy platnú objektívnu pravdu, alebo skôr pragmatickú zásadu či spoločenský konsenzus, na ktorom sa väčšina ľudí zhodne, ale za istých podmienok by to byť problematické nemuselo?

Etika nie je absolútna. “Mučiť malé dieťa pre zábavu je zlé (morálne nesprávne).” je spoločenský konsenzus. Ja osobne to tiež považujem za nemorálny čin, ale v iných spoločnostiach a kultúrach bola taká vec bežná a nikto ju nepovažoval za nemorálnu. Ak by to bola absolútna etická norma, tak by nemohla byť zmenená spoločenským konsenzom. Je to síce kruté, ale je to tak. Ak chceme morálku a etiku absolutizovať, tak sa na to musíme pozrieť na základe nejakých merateľných parametrov, najlepším by bolo asi bolesť a utrpenie bytosti. V tom prípade sa dá morálka absolutizovať a mučenie nielen dieťaťa by bolo vždy nemorálne. Avšak absolútna morálka môže vzniknúť len na základe merateľných kritérií, nemôže byť daná ako absolútna napr. z nejakej náboženskej knihy.

14. Riadite sa v živote nejakým štandardizovaným etickým systémom, máte vlastný etický kódex, alebo sa vždy rozhodujete priamo na mieste?
V podstate ide o mix všetkého. Čo sa týka štandardizovanej etiky, tak ide skôr o základné spoločenské normy proti zločinom ako vraždy, krádeže atď., ale nejde o slepú akceptáciu všetkého na čom sa spoločnosť dohodla. Zo štandardizovanej etiky sa ešte asi zaraďujem k humanistom. Samozrejme to všetko podlieha osobnému etickému kódexu, ktorý si musí každý človek vytvoriť. A na niektoré situácie jednoducho neexistuje štandardizované a etické riešenie, v tom prípade sa samozrejme musí človek rozhodnúť na mieste, ale vždy bude vychádzať so svojho etického kódexu. Čiže vlastný etický kódex je najdôležitejší.

15. Myslíte si, že exituje niečo ako objektívna spravodlivosť? Ak áno, vedeli by ste popísať, na akom princípe podľa Vás táto objektivita funguje?

Príklad z legislatívy: Protižidovské zákony počas nacistického Nemecka boli plne legálne a schválené legitímnou vládou. Nazvali by ste aj napriek tomu takýto zákon nespravodlivým?
Objektívna spravodlivosť neexistuje a vlastne spravodlivosť ako taká je veľmi relatívna. Je spravodlivé zatvoriť človeka čo ukradol jedlo aby neumrel do vezenia? Alebo zaslúži si vrah trest smrti? Najmä vo svetle posledných objavov v neurovede vieme, že ľudské činy sa odvíjajú veľmi zásadne z minulých skúseností. Čiže človek, čo bol v mladosti týraný, zneužívaný alebo inak psychicky poškodený je rovnako obeťou. Netvrdím, že by mu nemalo byť zabránené vykonávať poškodzujúce činy, ale namiesto slepej odplaty, na ktorej je súčasná spravodlivosť postavená, by sme sa skôr mali zamerať na snahu zistiť príčiny prečo ľudia konajú tieto činy a snažiť sa im pomôcť. Odplata nie je spravodlivosť.

16. Myslíte si, že by sa Rímsko-katolícka cirkev mala ospravedlniť za uväznenie a mučenie Galilea Galileiho?
Rímsko-katolícka cirkev by sa mala s hanbou niekam schovať a ospravedlniť za všetky ohavné činy, ktoré v minulosti spravila. 

17. Čo si myslíte o vplyve miliónov mŕtvych na povesť Rímsko-katolíckej cirkvi, ktoré spôsobila Pápežská a Španielska Inkvizícia?
Je zaujímavé, že po tom ako sa sovietsky komunizmus alebo nemecký nacizmus ukázali ako šialené ideológie a spôsobili smrť a utrpenie neskutočnému množstvu ľudí, tak sme ich správne zavrhli, ale Rímsko-katolícka cirkev napriek temnému stredoveku kde v proporciách vtedajšieho sveta bola s týmito ideológiami porovnateľná pretrvala a je stále vplyvná a akceptovaná organizácia.

18. Myslíte si, že v stredoveku ľudia verili, že zem je plochá? Ak áno, myslíte si, že vinu za to nesie dobová Rímsko-katolícka cirkev?
Bežní ľudia určite, vzdelanejší a osvietenejší ľudia vedeli už dlho že tomu tak nie je. Rímsko-katolícka cirkev za to nesie veľkú časť zodpovednosti, stačí sa pozrieť na paralelné kultúry v Číne alebo aj v moslimskom svete pred tým ako tam fanatici prebrali moc a iné kde bola veda v rozkvete a Európa pod vplyvom Rímsko-katolíckej cirkvi bola v temnom stredoveku a neskutočne zaostávala. 

19. Myslíte si, že kresťanstvo v stredoveku spomaľovalo vedecký pokrok a bolo systematicky nepriateľsky naladené voči vedcom a vedeckému bádaniu?
Áno.

20. Čo si myslíte o modlitbe? Môže niekedy fungovať?
Nie. Je to to isté ako šamanské zaklínanie.

21. Čo si myslíte o meditácii? Praktizujete nejakú?
Nepraktizujem, ale ak ide o jednoduchú relaxáciu s cieľom na chvíľu vypnúť mozog a oddýchnuť si od myšlienok, a nie o snahu prejsť do iných dimenzií a tam byť osvietený alebo stretnúť sa s bohom, tak si myslím že je to v celku fajn spôsob ako si oddýchnuť.

22. Čo si myslíte o princípoch homeopatie?
Homeopatia je podvod a je škodlivý pre ľudí, ktorým klame. 

23. Čo si myslíte o východnej medicíne (ak rozlišujete medzi rôznymi typmi, kľudne rozveďte)?
Mnohé praktiky sú preukázateľne pomáhajúce, tak isto ako ľudová medicína v každej krajine a bylinkárstvo dokáže mať pozitívny účinok. Medicínske postupy sa dajú výborne testovať double blind testom čiže overenie či sú nápomocné alebo nie sa dá kvantifikovať a nemusí byť založené na viere.

Kategórie: Názory

Štítky: , ,