Aj Malta potrebuje sekulárnu ústavu

Humanistická asociácia Malty (MHA) začala kampaň za prijatie sekulárnej ústavy v tejto ostrovnej krajine v Stredozemnom mori. V súčasnosti prebieha verejná diskusia, vedená prezidentom Malty, o ústavnej reforme.

Raphael Vassello z MHA povedal: „Ako keby nestačilo, že maltská ústava už deklaruje katolícku vieru ako oficiálne náboženstvo našej krajiny a dáva Rímskokatolíckej cirkvi nadmerné právomoci nad vzdelávacím systémom – v prebiehajúcich rokovaniach o ústavnej reforme sú navrhované zmeny, ktoré by ešte viac zdôraznili náboženský odkaz, ktorý tam už je.“

Vassello poukázal na verejné zasadanie prezidentského fóra o ústavnej reforme, ktoré sa konalo 21. apríla, na ktorom bývalý americký veľvyslanec na Malte Douglas Kmiec odporučil prijatie ústavnej preambuly, ktorá sa odvoláva na existenciu „stvoriteľa“.

Podľa MHA je tento návrh znepokojujúci najmenej z dvoch dôvodov. Jednak preto, že tvrdenie, že takýto stvoriteľ existuje, sa nedá v žiadnom prípade považovať za dokázaný a všeobecne akceptovaný fakt, a už vôbec nie, že jeho vôľu reprezentuje nejaké konkrétne náboženstvo na Zemi. Okrem toho je právne a politicky nevhodné spojiť národnú ústavu s určitou ideológiou alebo vierou, ktorú nezdieľa celá spoločnosti, pričom ústava má reprezentovať všetkých občanov a nielen určitú skupinu.

MHA preto považuje zahrnutie odkazov na náboženstvo do maltskej ústavy za anachronické a kontraproduktívne. Skúsenosti z iných európskych krajín bohato dokazujú, že na ochranu záujmov a bezpečnosti menšín vo všetkých krajinách – či už ide o nenáboženskú alebo náboženskú menšinu – najlepšie slúži zásada sekularizmu, pričom žiadna inštitúcia, presvedčenie alebo skupina byt nemala mať osobitné privilégiá. To platí nielen pre návrh p. Kmieca, ale aj pre existujúcu ústavu v jej súčasnej podobe, ktorá sa hlási ku katolíckej viere a dáva Rímskokatolíckej cirkvi nadpráva, na ktoré nemá nárok.

Vo svojom stanovisku poukazuje MHA tiež na minuloročné referendum o legalizácii rozvodov, v ktorom sa napriek protestom a billbordovej kampani cirkvi 53 percent maltských voličov vyslovilo za zavedenie možnosti rozvodu. Aj to naznačuje určitý názorový posun v spoločnosti.

MHA v súčasnosti pripravuje vlastné odporúčania pre ústavnú reformu a vyzýva svojich členov, rovnako ako širšiu verejnosť, aby jej poslali svoje návrhy a nápady.

Viac informácií o tejto kampani a práci MHA nájdete na http://www.maltahumanist.org.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , ,