Karlheinz Deschner dokončil Kriminálne dejiny kresťanstva

Meno Dr. Karlheinz Deschner je v slovenskej verejnosti, dokonca i tej, ktorá sa zaoberá humanizmom a náboženstvami, takmer neznáme. No v jeho rodnej krajine, v Nemecku, je jeho dlhoročná vedecká, publicistická a prednášková činnosť veľmi cenená. Dr. Deschner sa narodil 23. mája 1924 v Bambergu ako syn katolíckeho otca a matky protestantky, ktorá neskôr konvertovala ku katolíckej viere. Vzdelaný Deschner, ktorý sa popri lesnom inžinierstve zaoberal aj teológiou a históriou, venoval svoju vedeckú a verejnú činnosť predovšetkým kritike kresťanských cirkví a skúmaniu ich minulosti. V roku 1971 bol v Norimberku obžalovaný z „hanobenia cirkvi“. Od roku 1976 pracoval na svojich rozsiahlych „Kriminálnych dejinách kresťanstva“ s 10 zväzkami, z ktorých posledný vyšiel v marci tohto roka vo vydavateľstve Rowohlt v Nemecku.

Dr. Deschner je dnes jedným z najvýraznejších a najdôslednejších kritikov dejín kresťanstva, najmä katolíckej cirkvi. Vo svojich prácach ostro a presne súdi zločiny cirkvi v priebehu dvoch tisícročí. Sám priznáva, že tak robí ako odporca cirkvi: „Popisujem dejiny organizácie, ktorá mňa urobila svojím nepriateľom.“ Tento vzťah dodáva jeho dielu silu a presvedčivosť, nevylučuje však na druhej strane subjektívnosť v prístupe k skúmanému materiálu. Svojim dielom, najmä „Kriminálnymi dejinami kresťanstva“, dokazuje autor, že zločiny cirkvi nie sú iba nešťastnými náhodami či zlyhaním jednotlivcov, ale neoddeliteľnou súčasťou jej dlhoročného pôsobenia. Dr. Deschner prispel významnou mierou k tomu, že sa naše poznanie o násilí v dejinách cirkvi stalo hlbším a presvedčivejším.

Za svoje literárne dielo a osvetovú prácu získal Dr. Deschner mnohé ocenenia. Napríklad v r. 1988 to bola cena Arno Schmidta, v júni 1993 Alternatívna Büchnerova cena, v júli 1993 Medzinárodná humanistická cena (po Sacharovovi a Dubčekovi ako prvý Nemec). Aj v r. 2001 bol odmenený dvoma významnými oceneniami: Zväz slobody mysle (Bund für Geistesfreiheit) v Augsburgu mu udelil Cenu Ludwiga Feuerbacha a Medzinárodný zväz bezvercov a ateistov (Internationaler Bund der Konfessionslosen and Atheisten) ho odmenil cenou Erwina Fischera. So životom a dielom Dr. Deschnera sa záujemcovia môžu zoznámiť na internetovej stránke www.deschner.info.

Kategórie: Články

Štítky: , , , ,